Pod predsjedavanjem Darjana Budimira danas su održane zasebne sjednice dvaju odbora – Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela te Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Sjednicama su nazočili, uz članova Odbora, dogradonačelnica Jasminka Kokot Bambić i pročelnik za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladen Šestan. Odbor za dodjelu nagrada i priznanja razmotrio je pristigle zahtjeve za dodjelu financijskog pokroviteljstva Gradskog vijeća Grada nakon zaključenog javnog poziva. Utvrđeno je da svih pet zahtjeva ispunjavaju zadane uvjete te će im biti dodijeljeno maksimalno financijsko pokroviteljstvo po manifestaciji u godini – 10.000 kuna svakome – i to Atletskom klubu Martin Dugo Selo za organizaciju 10. Martinskog polumaratona te sudjelovanje u natjecanju Hrvatske lige cestovnog trčanja; Udruzi Rodna gruda za obilježavanje 15. obljetnice rad i postojanja udruge; KUD-u Preporod za nabavu instrumenata za limenu glazbu te za digitalizaciju dvorane KUD-a dok je ŠRD-u Dugo Selo omogućeno je pokroviteljstvo 7. dugoselske cverglijade.

Pročelnik Šestan upoznao je članove Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća s prijedlogom Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela koji je usklađen s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća donosi neke bitne odredbe koje se mijenjaju u odnosu na postojeće – ovlasti sazivanja konstituirajuće sjednice GV spuštaju se na lokalni nivo, odnosno za isto postaje nadležan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove GV. Zatim pravo predlaganja odluke o privremenom financiranju osim gradonačelnika i povjerenika Vlade RH imaju i drugi ovlašteni predlagatelji utvrđeni Poslovnikom GV. Poslovnikom se također definira mogućnost održavanja sjednica GV elektroničkim putem u slučajevima nastupanja posebnih okolnosti. Između ostalih izmjena, Poslovnik je nomotehnički usklađen budući da gradonačelnik Grada Dugog Sela će u idućem mandatu imati samo jednog zamjenika. Članicu Odbora Renatu Jelečki zanimalo je postoje li promjene u radu stalnih radnih tijela GV, odnosno na koji način predstavnici Vijeća mogu biti informirani o raspravi i njihovim zaključcima, na što je pročelnik Šestan istaknuo kako u tom dijelu nema promjena, a stavove Odbora vijećnicima može iznijeti predsjednik Odbora. Predsjednik Odbora Budimir zaključuje kako su radna tijela su pomoć u radu Gradskog vijeća, dok stručna tijela čine gradske službe.

 

  • 11
  • 22
  • 33