Dugoselski vijećnici donijeli su niz odluka na današnjoj, redovnoj 5. sjednici Gradskog vijeća. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih dijela, koja stupa na snagu početkom sljedeće godine, Grad će imati dva velika odjela i sedam voditelja odsjeka; prihvaćeno je izvješće o poslovanju DKPC-a; donijete su točkaste izmjene Detaljnog plana u centru; izabran je novi koncesionar za dimnjačarske usluge; dana je suglasnost za prijavu na mjeru 7.4.1 projekta izgradnje rekreacijskog centra Puhovo...

 

Izvješće DKPC-a: Građani nedovoljno razvrstavaju otpad - udio tek 19,7 posto

Vijećnici su prihvatili izvješće o poslovanju Dugoselskog komunalnog poduzetničkog centra, izvjestiteljica je bila predstavnica gradske tvrtke, voditeljica računovodstva Lidija Ivanić. Prihodi u 2020. godini su 9,2 mil.kuna, rashodi 9 mil.kuna, temeljem utvrđenih financijskih izvještaja dobit društva DKPC-a nakon oporezivanja iznosi 100.699 kuna. Kod andrilovečkog odlagališta, kapaciteti su dostatni do 1.srpnja 2022.godine. Uskoro dolazi redovna inspekcija. Posluje sa svim propisanim normama, po ekološkim kriterijima. Ne nalazi se na popisu za zatvaranje, do otvaranja centra za gospodarenje i smanjenje kapaciteta, a velikogoričko je označeno kao odlagalište za zbrinjavanje, u Mraclinu, rekla je Ivanić dodavši i kako se očekuju korekcije cijena odvoza kad do toga dođe.

Mali je udio razdvojenog otpada, tek 19,7 posto, što ukazuje na nedovoljnu svijest o razvrstavanju. Vijećnica Kristina Jelečki pitala je treba li raditi na penalizaciji, na koji način potaknuti ljude na razvrstavanje otpada. Spomenut je primjer Preloga gdje je razdvajanje veće od 60 posto. Kante za biootpad su podijeljene u skladu s izjavom korisnika odnosno žele li komposter ili kantu. Višestambene zgrade su dobile kante. Ako se netko predomislio, može promijeniti način odvajanja no za to mora doći u Andrilovec. Inače, većina ljudi ima vlastita kompostišta u vrtu. Za spremnike za plastiku i papir nisu od Fonda dobili svu dokumentaciju o prijenosu vlasništva na grad, situacija je kao i u svim ostalim okolnim gradovima i općinama, to bi se trebalo dogoditi tokom listopada. Do tada se razdvajati može u poticajne vreće, može i u kartonsku kutiju samo da se razdvaja, odgovorila je Ivanić na pitanje vijećnika Krune Blažinovića. Plan održavanja zelenih površina s realizacijom postoji i dat će se na uvid, rečeno je na upit Stjepana Štefinovca. U sklopu projekta „Pravilno odvoji, čist grad osvoji“ vrijednog više od pola milijuna kuna bila je edukacija o razdvajanju, 19 posto sigurno nije dobar pokazatelj, odgovornost je na provoditelju projekta, a gradonačelnik je predsjednik Skupštine DKPC-a, rekao je predsjednik Gradskog vijeća Siniša Kljajić. Otpad je zajednička tema i gospodarenje njime potencijal. Gradonačelnik Nenad Panian podsjetio je kako grad ima građevinsku dozvolu za odlaganje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu. Suradnja je ponuđena Zagrebu, za sada odgovora nema, partner će se tražiti i dalje. Energana se u Dugom Selu neće graditi, izričit je bio Panian.

Novo ustrojstvo gradskih upravnih tijela za funkcionalniju upravu

Donošenju prijedloga odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela prethodila je poduža rasprava, s brojnim pitanjima vijećnika Darjana Budimira i replikama. Kako je izvijestila zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić, prvo i osnovno mijenja se ustroj tako da se osnivaju nova upravna tijela i to dva odjela – za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol te za financije i komunalno gospodarstvo. Cilj je poboljšati funkcionalnost i komunikaciju prema građanima, vrijeme ide naprijed i dosadašnji ustroj vise ne odgovora stanju primjerice prema EU, ministarstvima, agencijama. Također, na temelju postojeće analize kroz četiri godine, na osnovu primjedbi samih vijećnika (na nedostavu materijala, na rad komunalnih službi i dr.). Nisu imali utjecaja na javne potrebe u programima, odnosima prema gospodarstvenicima, sami su na to ukazivali proteklih godina. Odluka je prema zakonu, ono što tišti sindikate, treba će nam još ljudi i nema straha da će netko ostati bez posla. To su puste priče, kuloarske priče, kazala je Kokot Bambić. Vijećnik Darjan Budimir ukazao je kako je ta odluka iz nepoznatih razloga povučena na prošloj sjednici. To je jedna od iznimnih stvari, nedovoljno je stručna dokumentacija, traži se cjeloviti pristup sa svim radnim mjestima i analizom. Kako će se povećati efikasnost uprave, što je s ocjenjivanjem službenika, zašto je uzet vanjski konzultant tvrtka Neokod, gdje su uštede, pitao je. Kod ustrojavanja za EU fondove, iz ovoga nije razvidno što će raditi, zašto to nije razrađeno, dodatno je pitao Budimir dodavši i kako je zanimljivo da se spaja prostorno uređenje i financije te koje će struke biti pročelnik tog odjela. U dogovoru s koalicijskim partnerom i sindikatima je odluka skinuta, navela je zamjenica gradonačelnika. To i nije akt za konzultaciju sa sindikatima dok će se pravilnik o radu i sistematizaciji tek provesti. Što se tiče odabira konzultanta, gradonačelnik ga ima pravo izabrati. Potrebno je paziti na pravne posljedice i zaštitu, gradonačelniku će se dati potpuna sloboda, može doći i do zloupotrebe, smatra vijećnik Dino Kramer. Kokot Bambić napomenula je kao bi se bilo dobro educirati, ponovila kako se vrijeđa gradonačelnika i uskraćuje njegovo pravo. Budimir je konstatirao kako su skrenuli s teme jer ovdje se radi o ustrojstvu koje donosi Vijeće, potrebno je bilo voditi brigu o pripremi materijala, problematika je procesne prirode, zašto baš taj konzultant i koliko to košta, koji je motiv spajanja dva velika odjela, analiza mora biti na papiru.

Kako je to samo njegova odgovornost, dobivene su i smjernice, istaknuo je gradonačelnik Panian. Dolaze sredstva od 200 mil.kuna, potrebna je operativa, projekti se moraju užurbano pripremiti i dati na tržište. Dodao je kako on nije ni lopov ni osvetnik, neće se zapošljavati ono što nije potrebno, a nije povećano ni jedno radno mjesto. Predsjednik GV-a Kljajić zamolio je da se koriste primjerene riječi u raspravi. Odluka je bila povučena zbog želje da se sve iskomunicira, izvršni mandat ima gradonačelnik i mora se poštivati legitimitet, što se tiče koalicijskog dijela funkcionalniju upravu tražila je i GI Drugo Selo, istaknuo je Kljajić. Što se tiče Neokoda, složio se s Budimirom. Odluka, koja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, je prihvaćena većinom glasova, s devet glasova za i pet protiv.

Izmjene Detaljnog plana uređenja zone Centar

Zaiskrilo je između gradonačelnika Paniana i najaktivnijeg vijećnika Budimira i na točci prijedloga odluke o izradi XV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenje zone Centar naselja Dugo Selo te je dana i kratka stanka. Izmjenom bi se omogućila realizacija objekta na česticama u centru k.č.br. 956, 957 i 939/2 sve k.o Dugo Selo II kao poluugrađenog objekta sa zajedničkom međom između prve dvije čestice te sukladno tome novoformiranim česticama koje nastaju diobom treće spomenute čestice. U pismu namjere, vlasnici čestica 956 i 957 žele realizaciju projekta kao dvojnog objekta, radi se samo o drugačijoj realizacija projekta, nije mijenjan urbanistički sadržaj plana. Kod vizije centralnog dijela grada urbanistička ideja postoji, ove izmjene nisu te koje će to promijeniti, naveo je pročelnik Vinko. Za Budimira je ovdje problem potencijalni sukob interesa jer se radi o obitelji dogradonačelnice. Spomenuo je zahtjev vlasnika nasuprot za što mu je rečeno kako će taj poslati revidirani zahtjev, a na osnovu mišljenja nadležnog odbora. Ovdje nema zle krvi, privatno vlasništvo je privatno vlasništvo, želja je svih da centar zaživi, kazao je gradonačelnik. Prostor za okupljanje je sagrađen, trg u komunikaciji s parkom kod POU-a funkcionira, planira se zatvaranje Kolodvorske, uključit će se Kažotićeva, dio Krležine, novom obilaznicom smanjit će se promet kroz centar – sve da imamo kulturan grad i centar, naglasio je. Kako je dodao Kljajić, radi se o privatnom zahtjevu, neovisno što imaju supružnike u izvršnoj vlasti. Omogućuje se neovisna realizacija gradnje, kontaktirani su susjedi koji nemaju ništa protiv. Za sukob interesa nije nadležan, Budimir može uputiti pitanje nadležnim institucijama, a on će biti zahvalan za odgovor. Druga izmjena odnosi se česticu 576/2 k.o. Dugo Selo I, zbog povećanja površine gradivog dijela čestice i zbog potrebe kvalitetne organizacije prostora. Riječ je o dogradnji dvorane „Preporod“, prilikom izrade projektnog zadatka dubina nije adekvatna. Gradio bi se backstage, centar za mlade na višim etažama te zamjenski objekt za tzv. Športski kao centar za osobe starije životne dobi. Točka je prihvaćena većinom glasova.

Novi koncesionar za dimnjačarske usluge MIVEGRA

U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili odluku o koncesionaru za dimnjačarske usluge. Kao najpovoljnija ponuda izabrana je ona ivanićgradskog trgovačkog društva MIVEGRA. Koncesija se daje na pet godina, naknada za to razdoblje iznosi 200.000 kuna.

Prijava na natječaj projekta izgradnje rekreacijskog centra Puhovo

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Grada u projekt izgradnje rekreacijskog centra Puhovo, u svrhu prijave na natječaj mjere 7.4.1 za ulaganje u ruralni razvoj, poboljšanje uvjeta života i proširenje usluga. Investicija je po procjeni vrijedna 7,5 mil,kuna, od čega bi 80 posto bilo financirano iz potpore, 20 posto iz gradske blagajne.

Na kraju sjednice rečeno je kako je sastanak Mjesnih odbora sazvan za 28.rujna u 18 sati. Zvjezdana Budor Klarić, v.d. pročelnice UO za društve djelatnosti, pozvala je sve na subotnju turističku šetnju gradom u sklopu projekta KulTurama.amš