Većinom glasova za gradski vijećnici prihvatili su prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela po kojoj se gradski proračun zadužuje u Erste banci za ukupno 18,5 milijuna kuna na rok otplate od 4 godine. Ukupna sredstva će se uložiti za financiranje kapitalnih projekata kao što je izgradnja nogostupa u Velikoj i Maloj Ostrni, u Ulici Ivice Lovretića, Ulici I.G. Kovačića, Šaškovečkoj ulici, u Ulici I. Savski odvojak, produžetak nogostupa u Rugvičkoj ulici te za izgradnju ceste u Poduzetničkoj zoni Črnovčak u iznosu od 10,3 milijuna kuna.

 

Gradski vijećnik Darjan Budimir iznio je stav Kluba vijećnika HDZ-a, stranke MB 365 istaknuvši kako „kapitalni projekti nisu trebali biti razlog za zaduženje Grada s obzirom da proračunski prihodi i cjelokupna financijska situacija u gradskom proračunu je povoljna te iz tog razloga nema ni potrebe se kreditno zaduživati“.

Usvojen 2. rebalans gradskog proračuna

Drugim rebalansom gradskog proračuna povećali su se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 12.235.637 kuna, kao najveći razlog ovih izmjena je izgradnja nogostupa u Velikoj i Maloj Ostrni, Šaškovečkoj ulici, Ulici Ivice Lovretića, Rugvičkoj ulici i Ivana Gorana Kovačića, izgradnja ceste prema poduzetničkoj zoni Črnovčak te izgradnja dvorane Dječjeg vrtića Dugo Selo, pojasnio je na sinoćnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela pročelnik za gospodarstvo i financije Dean Dragičević, najavivši kako se u prosincu očekuje i 3. rebalans proračuna.

Ostvareni ukupni prihodi i primici tijekom osam mjeseci ove godine iznose 51.391.313 kune, a veći dio prihoda odnosi se na prihod od poreza i prireza na dohodak u iznosu 28.501.961 kunu, prihod od komunalne naknade i doprinosa u iznosu 8.094.689 kuna te prihodi iz ostalih izvora 14.794.662 kune, navedeno je u obrazloženju pročelnika, dodajući kako prijedlog rebalansa je uključio prijedloge dva amandmana gradonačelnika. U vijećničkoj raspravi koja je uslijedila vijećnik Darjan Budimir izrazio je čuđenje zašto se nastoji podići kredita ukoliko su prihodi, posebice porezni, ostvareni više od planiranog, a i oni će i dalje rasti do kraja godine te sukladno istim prihodima preraspodjelom sredstava omogućiti financiranje izgradnje nogostupa već ove godine, koji su prema njemu, prioritet. Gradonačelnik Nenad Panian drži da podizanje kredita u ovom trenutku je puno povoljnije s obzirom da će sljedeće godine cijene radova na tržištu rasti, što se događa već sada. „Cijene u građevinarstvu rastu, poskupljuje nabava građevinskih proizvoda, a kreditnim zaduženjem po povoljnim uvjetima – štedimo za sljedeće razdoblje“, poručuje gradonačelnik. Vijećnik Budimir podsjeća kako su za sve spomenute projekte za koje se diže kredit bila osigurana sredstava prošle godine, kao i ove, a povećanje proračuna za 11% daje mogućnosti da se riješe ključni komunalni projekti. Klub vijećnika Drugo Selo podnio je amandmane na rebalans proračuna, no na sjednici su povučeni s objašnjenjem kako su „ukomponirani u amandmane gradonačelnika“, a koji se tiču izjednačavanje cijene boravka djece u privatnim vrtićima sa cijenom u gradskom vrtiću. Amandmanom gradonačelnika za spomenutu namjenu povećava se osiguravanje dodatnih 280.000 kuna proračunskih sredstava, po kojem će za pojedinom dijete u privatnim vrtićima na području grada biti osigurano dodatnih 200 kuna. Povećanje je planirano za 350-ero djece. Drugim amandmanom gradonačelnika osiguravaju se dodatna sredstva za uređenje dječjih igrališta u iznosu od 120.000 te dodatnih 280.000 kuna za troškove na području mjesnih odbora prema njihovim zahtjevima. Vijećnik Budimir komentirao je na kraju kako je Klub vijećnika HDZ-a na prošloj sjednici predložio je amandman izjednačavanja cijene boravka djece u svim vrtićima. Drugim rebalans usvojen je većinom glasova vijećnika.

U nastavku vijećnici su također upoznati s polugodišnjim izvješćem o izvršenju gradskog proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine u kojem su ostvareni ukupni prohodi u iznosu od 41.976.173 kune, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 36.195.602 kune. Kako navodi pročelnik Dragičević u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi ostvareni su 47,91% više. Rashodi su planirani u iznosu od 119.001.000 kuna, a ostvareni su u iznosu 36.195.602 kune. Rashodi i izdaci u odnosu na isto razdoblje prethodne godine utrošeni su 40,91% više. Višak prihoda za ovo razdoblje iznosi 4.835.071 kunu. Vijećnik Budimir komentirao kako su porezni prihodi ostvareni više od planiranog, više od 50 %, nešto lošije izvršenje je na prijenosu EU sredstava koje je na 16%. Gradski vijećnici su većinom glasova usvojili izvješće o izvršenju gradskog proračuna, kao i izvješće gradonačelnika za prvih šest mjeseci ove godine.

Rebalansima programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture osigurano povećanje sredstava za više od 12 milijuna kuna

 Drugim izmjenama i dopuna program građenja za ovu godinu se uvećava za 12 milijuna kuna, te sada iznosi 39.193.800 kuna, a povećana sredstva planiraju se iz zaduženja, radi realizacije projekata - izgradnje nogostupa i prometnice prema Poduzetničkoj zoni Črnovčak, pojasnio je pročelnik za komunalno gospodarstvo Marijo Vinko. Vijećnik Budimir predložio je da se osiguraju sredstava za izgradnju uspornika u Ulici I.G. Kovačića kojoj su smanjena sredstva za izgradnju nogostupa. Pročelnik Vinko odgovorio je da nakon loših iskustava svi prijedlozi o uspornicima dolaze od mjesnih odbora.

Drugi rebalans programa održavanja komunalne infrastrukture osigurava manje povećanje sredstva, i to za 88.000 kuna, s 11.577.800 na 11.665.800 kuna, a radi osiguravanja dodatnih sredstava za nerazvrstane ceste te za troškove javne rasvjete. Oba prijedloga drugih izmjena programa vijećnici su usvojili većinom glasova.

Usvojeni rebalansi programa iz područja društvenih djelatnosti

U sklopu sjednice raspravljalo se i o prijedlozima izmjena i dopuna programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti koje je obrazložila v.d. pročelnice Zvjezdana Budor Klarić. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu povećava se za 5,39% posto, s planiranih 27.213.687 kuna (1. rebalansom) na 28.680.937 kuna. Za predškolski odgoj osigurava se 20,1 milijuna kuna te za školstvo 8,5 milijuna kuna. Programom javnih potreba u kulturi sredstva se smanjuju u odnosu na prve izmjene za 24,34% i to s 12.125.500 kuna na 9.174.700 kuna, a najveće smanjenje bilježi se na stavci Kulturnog centra za posjetitelje koja se s 8,1 milijun kuna smanjuje na 4,9 milijuna kuna, a zbog spore realizacije radova na uređenju spomenutog Centra. Sredstva prema Programu javnih potreba u sportu se uvećavaju za 4,17 posto, s prijašnjih 6,1 na 6,3 milijuna kuna. Između ostalog, povećava se iznos za stipendiranje sportaša za 100.000 kuna, uvećavaju se sredstva za projektnu dokumentaciju Rekreacijskog centra Puhovo te za nabavu video nadzora nogometnog igrališta NK Dugo Selo. Prvim izmjenama i dopunama program javnih potreba u socijalnoj skrbi usklađuje se s novom odlukom o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela te se pri tome preraspoređuju određena prava iz programa javnih potreba u predškolskom i školskom obrazovanju u socijalnu skrb, dok su određena davanja izdvojena iz odluke i prebačena u dodatne pomoći građanima, čime se ne mijenjaju dosada stečena prava u primanju pomoći. Program javnih potreba iz socijalne skrbi raspolagat će ukupno s 2.853.850 kuna. Svi spomenuti programi vijećnici su prihvatili većinom glasova.

Prodaje se 6 građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Črnovčak

Radi prodaje građevinskog zemljišta, smještenog u Črnovčaku, ukupne površine 100.000 m2 i koja je prema prijedlogu parcelirana na 6 parcela vijećnici su većinom glasova prihvatili zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata. Tržišna vrijednost utvrđena je procjenom sudskog vještaka te će se javni natječaj provesti javnim prikupljanjem pisanih ponuda. Ova odluka se donosi temeljem prethodno pristiglih pet pisama namjere zainteresiranih tvrtki za kupnju spomenutog zemljišta, pojasnio je pročelnik Dragičević dodajući kako se time pokreću preduvjeti za stvaranje poduzetničkog inkubatora. U ime vijećnika Kluba HDZ-a i stranke MB 365 vijećnik Budimir izrazio je nezadovoljstvo te stav kako vijećnici Kluba neće podržati ovu odluku. „U ovoj fazi neuređenosti zemljišta vrijednost je vrlo niska, po kojoj će zemljište biti prodano, dok uređenje prometnicama kasnije i tako će biti financirano iz gradskog proračuna. Grad će tako biti u minusu“, poručio je Budimir.

Gradski vijećnici upoznati s izvješćem VIOZŽ – direktor Masten najavljuje za 10 dana asfaltiranje Domobranske ulice

Na samom početku direktor Trgovačkog društva VIOZŽ Tomislav Masten najavio je da će Domobranska ulica biti asfaltirana u roku 10-ak dana jer se trenutno rješavaju određeni nedostaci detektirani na dva spoja. „U samoj ulici riješen je kanalizacijski sustav s priključcima, rekonstrukcija vodovodne mreže, te je od strane DUKOM plina izvedena rekonstrukcija plinovoda. U tijeku je od strane Grada projektiranje nogostupa za Domobransku te ćemo u koordinaciji s njima rješavati predradnje za nogostup. Nastavak radova u Leprovice će sigurno ići, iako s izvođačem radova na kanalizaciji u tom dijelu imamo problem“, navodi Masten.

Tvrtka VIOZŽ završila je poslovanje u prošloj godini s plusom od 693.000 kuna. „Projekti Rugvica – Dugo Selo aglomeracije dosada je uloženo 33 milijuna kuna, a dosada je izvedeno oko 57 km od potrebnih 87 km kanalizacijske mreže. Sljedeće godine planiramo zaključiti projekt. Što se tiče projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok on se puno bolje izvršava. Do sredine sljedeće godine radovi na području grada te susjednih općina Brckovljani i Rugvica bit će završeni“, najavljuje direktor.

Vijećnik Stjepan Štefinovec upozorio je njihov nedovršen posao asfaltiranja prometnice u Velikoj Ostrni, a radi se o nekih 150 kvadrata prostora. Vijećnika Borisa Savića zanima da li su u ugovorima s izvođačima definirane kaznene odredbe te kada se može očekivati završni rok radova. Vijećnik Dino Kramer postavio je pitanje o garanciji na izvršene radove te koji je to rok. Vijećnicu Zvjezdanu Jambrečec zanimalo je u kojoj fazi je projekt izgradnje kanalizacije za naselja Donje Dvorišće, Lukarišće i Prozorje. Predsjednika Gradskog vijeća Siniša Kljaljić upozorio je na sudske procese koje vodi tvrtka VIZŽ te ukoliko se sporovi izgube hoće li ta činjenica utjecati na povećanje cijene vode te ga isto tako zanima da li će sva otpadna voda s područja grada biti pročišćena.

Direktor Masten u svojim odgovorima navodi kako postoji garancija banke na radove te po završetku radova još dvije godine za uklanjanje nedostataka; isto tako ugovorima su definirane kaznene odredbe, no izvođač smije biti kažnjen po završetku svih poslova; sva otpadna voda se pročišćava u Oborovskim Novakima gdje je planirana dogradnja pročistača za 3. stupanj pročišćavanja, a natječaj za taj projekt je u tijeku – dio Dugog Sela neće biti pokriven kanalizacijskim sustavom jer ne postoje mogućnosti, no tamo je planiran individualni ustav odvodnje te organizirani odvoz septičkih jama; dugovanje i sudski procesi neće se u ovom trenutku odraziti na cijenu vode jer pravosudni procesi su dugotrajni; predviđeni rok završetka kanalizacije je 2022. godine.

Od sada sufinanciraju se troškovi djece u vrtićima izvan područja grada koji su zadovoljili uvjete

Odlukom o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na području grada Dugog Sela u dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela utvrđuje se pravo na sufinanciranje troškova boravka djece koja su zadovoljila sve propisane uvjete za upis, a nisu ostvarili pravo na upis u dječjim vrtićima na području grada zbog popunjenosti njihovih smještajnih kapaciteta. Vijećnik Budimir komentirao je kako bilo potrebno odlukom uključiti i djecu koja već pohađaju vrtiće izvan područja grada Dugog Sela. Vijećnici su na sjednici također razmotrili Plan mreže dječjih vrtića na području grada kojim se utvrđuju ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, a to su gradska ustanova Dječji vrtić Dugo Selo te privatni vrtići DV Buba Biba, DV Didi te DV Vrapčić.

Usko vezano uz temu vrtića, na sjednici je većinom glasova usvojen prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo. Predloženim Statutom se detaljnije uređuju odnosi osnivača i ustanove u pogledu stjecanja, opterećivanja ili otuđenja pokretne imovine, kao i izdavanje mjenica i drugih instrumenata plaćanja, odlučivanja o načinu raspolaganja dobiti i pokriću gubitaka te se mijenja način izbora članova UV iz redova roditelja, odgojitelja i stručnih suradnika, itd. Nakon rasprave vijećnika Budimira i vijećnika Savića o svim pravim aspektima novog Statuta predsjednik Gradskog vijeća Kljajić ustvrdio je da Statut omogućuje funkcionalniji rad Vrtića, prenošenjem određenih ovlasti s Gradskog vijeća na gradonačelnika.

I.G.O.

 

  • 11
  • 22
  • 33
  • 44
  • 55
  • 66
  • 77