________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

U svjetlu iskazanog interesa dva investitora za izgradnjom manjih i srednjih višestambenih zgrada, Urbanistički plan uređenja "ŠKOLSKA" postaje neophodan alat za postavljanje jasnih uvjeta i smjernica, čulo se na današnjoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, pod predsjedanjem Stipe Vrdoljaka koji je naglasio ključne aspekte i svrhu ovog plana.

Odbor je dao pozitivno mišljenje, a o tome će raspravljati vijećnici na predstojećoj sjednici Vijeća u četvrtka 24.kolovoza.

Urbanistički plan "ŠKOLSKA" proizlazi iz potrebe za stvaranjem regulativnog okvira za izgradnju manjih i srednjih višestambenih zgrada. Ova inicijativa je rezultat iskazanog interesa investitora, koji će biti usmjeren prema optimalnom iskorištavanju područja. Plan obuhvaća područje ograničeno Osječkom ulicom s istoka, Ulicom Stjepana Ferenčaka na jugu, Ulicom Tina Ujevića na sjeveru i dijelom istočne strane obuhvata koja se graniči s Osječkom ulicom. Područje obuhvata plana, nazvanog UPU "ŠKOLSKA", smješteno je blizu Srednje škole Dugo Selo, Sportskog centra Dugo Selo i nogometnog stadiona. Ističe se djelomično uređena zelena površina uz Osječku ulicu. Predviđena izgradnja obuhvaća kombinaciju obiteljskih kuća i višestambenih objekata, pri čemu dio zemljišta ostaje neizgrađen, pojasnio je zamjenik pročelnika za komunalne djelatnosti Marijo Vinko.

Glavni cilj ovog UPU-a je definiranje područja i uvjeta za gradnju manjih višestambenih zgrada (do 8 stanova) te srednjih višestambenih zgrada unutar obuhvata. Ovaj cilj je odgovor na potrebe investitora i planiranje buduće urbane infrastrukture.

Suvremenim i efikasnim urbanističkim rješenjima, plan "ŠKOLSKA" teži stvaranju skladnog okruženja koje će poticati održivu gradnju i doprinijeti daljnjem razvoju tog područja gdje već ima kvalitetnih sadržaja.