Na ekspeditivnoj sjednici koju je danas, pod predsjedanjem Darjana Budimira, održao Odbor za Statut i Poslovnik, utvrđen je prijedlog Statuta Grada Dugog Sela koji će, kako je najavio Budimir, na usvajanje vijećnicima biti upućen već 25. veljače, kada će se održati 33. sjednica Gradskog vijeća.

Prijedlog Statuta gotovo je identičan nacrtu koji je usvojen 25. siječnja na posljednjoj sjednici Odbora, a jedina izmjena koja je, kao i sam prijedlog, jednoglasno usvojena od članova odbora, odnosi se na definiranje prava gradonačelnika da imenuje radna tijela te da odlučuje o visini naknada za članove radnih tijela koje je on imenovao.

Pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika – Mladen Šestan pojasnio je kako je u tijeku savjetovanje s javnošću o nacrtu Statuta koje traje do 23. veljače, međutim kako do sada nije pristigla niti jedna primjedba na nacrt, a primjedbe ne obvezuju Odbor pri donošenju prijedloga Statuta. No, Odbor će se još jednom sastati uoči spomenute sjednice Gradskog vijeća.

  • odbor_za_statut_1odbor_za_statut_1
  • odbor_za_statut_2odbor_za_statut_2
  • odbor_za_statut_3odbor_za_statut_3