Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela danas je održao sjednicu na kojoj su razmotreni prijedlozi odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Gradskog vijeća na svojoj sjednici zakazanoj u četvrtak 9. rujna.

 

Odbor je pod predsjedavanjem Borisa Savića te u nazočnosti dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i gradskih pročelnika, razmotrio šest prijedloga odluka, među kojima i prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela. Ispred predlagatelja zamjenica gradonačelnika Kokot Bambić iznijela je razloge predložene odluke. „Protekle četiri godine uočeni su određeni nedostaci zbog koji je pokrenut ovaj prijedlog odluke, a sve kako bi se postigla bolja organizacija i učinkovitost gradskih službu u obavljanju posla javnog servisa građanima. Drugi razlog je predstojeći nacionalni program oporavka prema kojem se za Dugo Selo otvaraju nove, puno veće i zahtjevnije mogućnosti za realizaciju projekata i povlačenje sredstava. Potrebna nam je nova organizacija i ustroj, a početak mandata je upravo idealno vrijeme“, istaknula je između ostalog dogradonačelnica. Član Odbora Mihael Pinter iznio je mišljenje kako za donošenje iste odluke je potrebno više informacija, kao što će nova sistematizacija donijeti, koje su promjene po radnim mjestima, koeficijentima, itd., te nije priložena financijska ušteda nove organizacije. Predsjednik Odbora Savić ističe kako odluka „u ovom stadiju ne regulira broj radnih mjesta, koeficijente, već se odlukom pokreće slojevita regulacija dokumenata“. Dogradonačelnica je navela kako „nekoliko inspekcijskih nalaza je utvrdilo kako su pojedini odjeli zaostajali s poslovima, a s obzirom da je pred nama izrada proračuna Grada za 2022. godinu nije bilo dovoljno vremena za konzultacije oko nove organizacije“. Na sjednici Odbora viša stručna suradnica za pravne poslove Nikolina Krvarić, kao sindikalni povjerenik, izjavila je kako prilikom izrade prijedloga odluke nije provedeno savjetovanje sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, što je dogradonačelnica odbacila ustvrdivši kako u ovom stadiju nije potrebno savjetovanje sa sindikatom, dok u kasnijoj fazi je. Članovi Odbora na kraju većinom glasova dali su pozitivno mišljenje o prijedlogu odluke.

Na sjednici je također bilo riječi i o prijedlogu zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo. Kako je uvodno pojasnio predsjednik Savić „dosadašnji Statut DV Dugo Selo bio je općenit bez detaljiziranja hijerarhijske razine osnivača, što se novim prijedlogom rješava, te se isto tako usvajaju kritike za izbor predstavnika odgajatelja u Upravno vijeće DV“. Član Odbora Pinter komentirao kako se istim Statutom ovlasti za određene odluke prenose s Gradskog vijeća na gradonačelnika. Članovi Odbora većinom glasova dali su pozitivno mišljenje na prethodnu suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo.

U nastavku sjednice usvojenje prijedlog odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela, prijedlog odluke o stavljanju izvan snage odluke o plaćama zaposlenih u ustanovi Sportski centar Dugo Selo te pročišćen tekst Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i pročišćen tekst Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo.

Na kraju sjednice predsjednik Savić predložio je promjene pri podnošenju amandmana gradskih vijećnika na sjednici Gradskog vijeća koje bi, prema njegovom mišljenju, trebalo postrožiti u smislu određivanja definiranog vremenskog roka u kojem će se amandmani podnositi prije sjednice Gradskog vijeća.

I.G.O.