________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odbor za komunalne djelatnosti pod predsjedavanjem Zvonka Novosela Dolnjaka i u nazočnosti dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić, predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Krune Blažinovića i zamjenika pročelnika za financije i komunalno gospodarstvo Marija Vinka raspravljao je o izvješćima programa građenja i programa održavanja infrastrukture za prošlu godinu.

Program građenja planiran je u ukupnom iznosu od 33 milijuna kuna, dok je ostvareno gotovo 11 milijuna kuna. Manja realizacija posljedica je činjenice, pojašnjeno je, što su znatna sredstva predviđena za potrebe provedbe javne nabave te dio projekata započet krajem godine nije realiziran kao što je planirano. Zamjenik pročelnika Vinko istaknuo je kako će se planirani, a neizvršeni projekti iz prošle godine prenijeti u ovu godinu te se za ista moraju planirati sredstva. Realizacija programa održavanja je puno bolja – od 12,3 milijuna planiranih sredstava, ostvareno je gotovo 11 milijuna kuna.

Članovi Odbora upoznati su i s prvim rebalansom građenja komunalne infrastrukture za ovu godinu koji se povećava za 11,4 te sada iznosi 38,5 milijuna kuna. Zamjenik pročelnik pojasnio je kako stavke nisu bitno mijenjane već su dodani troškovi – primjerice za nerazvrstanu cestu u zoni Črnovčak gotovo 2 milijuna kuna, za izgradnju pješačko biciklističkih staza planira se 5 milijuna kuna, za nogostup u Šakovečkoj ulici 2,6 milijuna, za nogostup u I. savskom odvojku milijun kuna te milijun i 400.000 kuna za nogostup u Rugvičkoj, za izgradnju javnu rasvjete na Pump tracku planira se dodatnih 500.000 kuna, itd. „Zbog slabije realizacije projekata u prošloj godini potrebno je planirati sredstva ove godine te time izbalansirati program“, kazao je Vinko. Članovi odbora upoznati su i s prijedlogom odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu koja se tehnički usklađuje s novim zakonom te su po svim prijedlozima izvješća, kao i ovogodišnjeg rebalansa programa građenja dali svoje pozitivno mišljenje.

 

odbor kom.djel1 odbor kom.djel2