________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odbor za financije i proračun pod predsjedavanjem Stjepana Štefinovca te u nazočnosti dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i pročelnika za financije i komunalno gospodarstvo Deana Dragičevića razmotrio je prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o..

Radi se o nabavi prilagođenog teretnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada s nadogradnjom volumena 17 m3, ukupne dopuštene mase do 18 t, putem financijskog leasinga. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.650.000 kuna, a planirani rok otplate kreditnog zaduženja iznosi 60 mjeseci. Kako je pojasnio pročelnik Dragičević, vozilo se nabavlja radi obnove dotrajalog voznog parka te osiguravanja potrebnih tehničkih preduvjeta ta provedbu novog sustava gospodarenja otpadom na području grada. Uprava društva je u Plan nabave za 2022. godinu uvrstila nabavu prilagođenog teretnog vozila za odvojeno sakupljanje više vrsta komunalnog otpada, ukupne dopuštene mase do 18 t, nabavom kojeg će se poboljšati efikasnost i sigurnost pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Odbor je očitovao pozitivno mišljenje na prijedlog odluke te će se o istom raspraviti na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća.