________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Članovi Odbora za financije i proračun na današnjoj su sjednici, koju je vodio predsjednik Odbora Stjepan Štefinovec, dali jednoglasno pozitivno mišljenje na prijedlog proračuna za 2023. godinu. Kako je kazao pročelnik UO za financije i komunalno gospodarstvo Dean Dragičević, prvi dugoselski proračun u eurima iznosi 22,4 milijuna eura.

Velik dio otpada na program građenja, iznos je 5,8 milijuna eura. Proračunom se nastavljaju ulaganja u komunalnu infrastrukturu (izgradnja novih i sanacija i uređenje postojećih prometnica, rekonstrukcija i izgradnja nogostupa, ulaganja u proširenje javne rasvjete).

Značajna su ulaganja Grada u kapitalne investicije i komunalnu infrastrukturu: uređenje igrališta OŠ Josipa Zorića, uređenje crkve Sv. Križa u Lukarišću, uređenje zelene površine Osječka ulica, Birtovog klanjca, produžatak ulice Miroslava Krleže, uređenje Veterinarske ulice, nastavak izgradnje nogostupa Velika i Mala Ostrna, izgradnja nogostupa u Domobranskoj ulici te u Leprovici, nastavak izgradnje nogostupa u Zagrebačkoj ulici, izgradnja prometnice u poduzetničkoj zoni Črnovčak, izgradnja spojne cesta Kolodvorska-Josipa Predavca, izgradnja Kružnog toka -Rimski put i spoj na nogostup Josipa Zorića, proširenje groblja, uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada.

U planu je otkup zemlišta u Krležinoj ulici kako bi se dobio spoj s ulicom Hrvatskih branitelja. Kod kružnog toka u Rimskom puta, planiran je i nogostup, a radovi bi trebali početi na ljeto. U narednom razdoblju planirana su i značajna sredstva za projekte vezane za predškolski odgoj, sredstva su dobivena i preko NPO-a (izgradnja Dječjeg vrtića Velika Ostrna do sljedeće pedagoške godine, dogradnja Dječjeg vrtića Lukarišće) i razvoj sporta. Tako se kod SC-a planira izgradnja čak tri igrališta. Natječaji za udruge, sport, socijalni segment idu i dalje sukladno natječajima. Odbor je razmotrio prijedlog odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu. Donošenje novog proračuna u eurima je točka dnevnog reda 14.sjednice Gradskog vijeća u četvrtak 15. prosinca.

odbor proračun2