Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb razmotrio je prijedlogu odluke prije predstojeće redovne sjednice Gradskog vijeća planirane u četvrtak, 14. srpnja. Prijedlogom odluke o izmjenama odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo povećava se cijena s dosadašnjih 600 kuna za 10-satni primarni program na 750 kuna.

Isto tako primarni program do 3 sata dnevno sada iznosi 375 kuna mjesečno, primarni 4-6 satni program 525 kuna i primarni 10-satni program uz integrirani program ranog učenja engleskog jezika 1.000 kuna. Nove cijene se usklađuju s povećanim troškovima poslovanja Dječjeg vrtića, od cijena energenata, komunalnih usluga, namirnica za prehranu djece, kao i ostalih troškova materijala i usluga. Troškovi prehrane po djetetu u prvom tromjesječju ove godine veći je za gotovo 23% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, cijena električne energije veća je za 111%, cijena plina za 35%, a troškovi odvoza otpada veći su za 277%.

Povećanje cijene roditeljskog učešća obračunavalo bi se od 1. rujna ove godine.

Odbor je također razmotrio i prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na I. Dopunu plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2022./2023. po kojoj se planira upisati dodatna 42 djeteta – 22 u jasličku grupi i 20 u vrtićke skupine. Time bi sljedeće pedagoške godine u DV Dugo Selo bilo upisano 381 dijete.

Na sjednici Odbora uz dogradonačelnicu Jasminku Kokot Bambić nazočio je i pročelnik za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Boris Savić koji je najavio kako Grad prijavljuje projekt izgradnje novog vrtića na natječaj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te projekt proširenja postojećeg. Nadaju se velikoj subvenciji. Time bi se potrebe građana za smještaj djece u predškolske ustanove na području grada u potpunosti zadovoljile., istaknuo je pročelnik Savić.