________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Članovi Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela utvrdili su prijedlog javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela u 2022. godini.

Sjednica je održana danas, pod predsjedavanjem predsjednika Odbora Krune Blažinovića, ujedno i predsjednika Gradskog vijeća, u prisutnosti Mladena Šestana, zamjenika resornog pročelnika Borisa Savića. Sjednici je nazočila zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić.

Javni poziv će se objaviti u sljedećem tiskanom izdanju "Dugoselske kronike" te na službenoj stranici Grada Dugog Sela. Javnim pozivom pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu prijedloge za sljedeća javna priznanja Grada Dugog Sela: Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo; Godišnja nagrada Grada Dugog Sela; Počasni građanin Grada Dugog Sela; Zahvalnica Grada Dugog Sela. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Dugog Sela za životno djelo, Godišnje nagrade Grada Dugog Sela i Zahvalnice Grada Dugog Sela imaju Gradonačelnik, vijećnici Gradskog vijeća, tijela mjesne samouprave, građani Grada Dugog Sela, trgovačka društva, ustanove, udruge, političke stranke i druge domaće pravne osobe. Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Dugog Sela ima gradonačelnik Grada Dugog Sela i članovi Gradskog vijeća. Tradicionalno, javna priznanja dodjeljuju se prigodom svečane sjednice za Dan Grada u studenom.amš

20220906 170304