U nastavku planiranih konstituirajućih sjednica Vijeća mjesnih odbora na području grada Dugog Sela, a nakon provedenih izbora održanih proteklog mjeseca, u Gradskoj upravi Grada Dugog Sela jučer su održane sjednice te konstituirana Vijeća sljedećih mjesnih odbora:

 

  1. KOPČEVEC
  • Darko Debeljak, predsjednik
  • Ivica Franjčić, potpredsjednik
  1. DUGO SELO – ZAPAD
  • Ljerka Ivanović, predsjednica
  • Zoran Pandžić, potpredsjednik
  1. DUGO SELO – JUG
  • Sven Jurec, predsjednik
  • Lidija Tuđa, potpredsjednica

Time je konstituirano 11 Vijeća mjesnih odbora, a danas se planira preostala tri - Donje Dvorišće, Dugo Selo – istok i Dugo Selo – centar.