U tijeku je izrada X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela.

 

Javna rasprava u trajanju od 8 dana započinje 10. veljače 2021. do 17. veljače 2021. godine. Uvid u prijedlog X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela može se izvršiti u Vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1 i to svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati te na službenim mrežnim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr

Javno izlaganje Prijedloga X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela održat će se dana 15. veljače 2021. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1.

 

  • javna_rasprava_PP_Dugo_Selojavna_rasprava_PP_Dugo_Selo