Vlada RH donijela je odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, obavještava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Odlukom se uređuje isplata za korisnike mirovine s prebivalištem u RH, zatečenim u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022. i to:

- korisnicima mirovine ostvarene u RH, ako i mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za ožujak ne prelazi 4.000 kuna i koji nisu zaposleni odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja

- korisnicima koji se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva ( države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuje uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko osiguranje ostvareno u RH ne prelazi iznos od 4.000 kuna

- korisnicima mirovine ostvaren u Rh koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu

Sve informacije o visini dodatka te potrebnoj dokumentaciji dostupno u dokumentima:

HZMO isplata tzv. energetskog dodatka

A4 – energetski dodatak

Tiskanica za dostavu podataka o visini inozemne mirovine