________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Dugoselska zimska služba spremna je za zimske padaline. Dana 13.11.2023. godine izvršen je uvid na terenu u poslovnom dvorištu trgovačkog društva IGP KAJBA d.o.o. u cilju provjere stanja vozila i opreme za potrebe obavljanja poslova zimske službe u zimskom periodu 2023/2024 godine.

Na smotri zimske službe bili su prisutni: predstavnici Grada Dugog Sela, predstavnik MUP-a, PU Zagrebačke, PP Dugo Selo i voditelji IGP Kajba d.o.o., navode iz komunalnog odjela Grada Dugog Sela.

Zimska služba obuhvaća organizaciju i provođenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima. Nerazvrstana cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Radove Zimske službe za nerazvrstane ceste na području Grada Dugog Sela za zimski period 2023./2024. godine izvodi IGP Kajba d.o.o.

Operativnim planom zimske službe obuhvaćene su sve nerazvrstane ceste na području Grada Dugog Sela za raljenje i posipavanje.

Zimska služba na području Grada Dugog Sela organizirana je za cijelo zimsko razdoblje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja naredne godine 24 sata dnevno.

Za rad u zimskoj službi koristi se slijedeća oprema:

  • Kamion 1 s posipačem i ralicom
  • Kamion 2 s posipačem i ralicom
  • Traktor 1 s posipačem i ralicom
  • Traktor 2 s posipačem i ralicom
  • JCB 1
  • JCB 2
  • Plus tri specijalna vozila za čišćenje i posipavanje nogostupa
  • ostala oprema (lopate, ručna kolica i sl.).