U nastavku vijećnici su upoznati i s izvješćem trgovačkog društva Dugoselski komunalni poduzetnički centar d.o.o. koje je prezentirao direktor Tadija Penić i po kojem je u 2021. godini ostvarena dobit od 546.313 kune.

Prošlu godinu obilježio je novi sustav naplate i sakupljanja komunalnog otpada, a direktor Penić između ostalog naglasio je i nabavu teretnog vozila s tri nadogradnje koja je sufinancirana iz EU kohezijskog fonda s ukupno milijun 474.000 kuna, što je 85% predviđenih ukupnih troškova. Nakon vijećničkih pitanja, izvješće je usvojeno. Na istoj sjednici većinom glasova usvojena je odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje DKPC-a. Radi se o nabavi prilagođenog teretnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada s nadogradnjom volumena 17m3, ukupne dopuštene mase do 18t, putem financijskog leasinga. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.650.000 kuna, a planirani rok otplate kreditnog zaduženja iznosi 60 mjeseci. Vozilo se nabavlja radi obnove dotrajalog voznog parka. 

I.G.O.