U Hrvatskoj je službeno započelo certificiranje „Gradova za mlade“. Certifikat „Grad za mlade“ rezultat je inicijative Udruge gradova u RH, a riječ je o priznanju gradovima koji predano rade na stvaranju uvjeta za kvalitetan život te osobni i profesionalni rast svojih mladih. Grad Dugo Selo je nakon prijave na Javni poziv za certificiranje, dobio potvrdu da je kandidatura Grada Dugog Sela za dobivanje certifikata „Grad za mlade“ zadovoljila formalne kriterije, priopćavaju iz gradske uprave. Nakon formalne provjere slijedi proces kvalitativne evaluacije nakon čega ćemo imati konačan popis gradova koji će dobiti certifikat u ovom prvom pozivu.

U postupku izrade hrvatskog modela certificiranja svoju je ulogu imala i Agencija za mobilnost i programe Europske unije te je prepoznata prirodna sinergija i povezanost certifikata Europe Goes Local koji će certifikatu „Grad za mlade“ dati europsku dimenziju kroz priznanje načela Europske povelje o lokalnom radu s mladima kao temelja kvalitetnih politika za mlade.

Udruga Gradova u RH, u suradnji s partnerskim organizacijama i institucijama, pokrenula je proces izrade sustava certificiranja hrvatskih gradova u području provedbe lokalnih politika za mlade, koje je namijenjeno donositeljima odluka i predstavnicima gradskih uprava. Pored Agencije za mobilnost i programe Europske unije, partneri Udruge gradova u ovom procesu su Središnji državni ured za demografiju i mlade , Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Mreža mladih Hrvatske i Savez Društava naša djeca te su svi oni sudjelovali u radu radne skupine koja je pripremila nacrt. Usvajanje Europske povelje o lokalnom radu s mladima u sklopu projekata Europe Goes Local jedan je od preduvjeta za dobivanje certifikata.

O tome koji gradovi će dobiti titulu Grada za mlade odlučit će Povjerenstvo čiji su članovi predstavnici relevantnih organizacija i institucija u području rada s mladima – Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Mreže mladih Hrvatske, Saveza Društava “Naša djeca” te Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.

Što se tiče kriterija, definiran je ukupno 71 kriterij u osam tematskih područja (od participacije mladih do zapošljavanja, mobilnosti, demografskih poticaja i mjera, obrazovanja, informiranja, zdravlja, sporta i kulture), a iz svakog od tematskih područja potrebno je zadovoljiti minimalno 50% kriterija. Ovisno o veličini grada (po broju stanovnika), ukupno je potrebno zadovoljiti 60% (do 10 tisuća stanovnika), 70% (od 10 do 35 tisuća) ili 80% (iznad 35 tisuća).  Osnovni preduvjeti, odnosno isključujući kriteriji su da grad ima osnovan savjet mladih ili drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja mladih u procesima donošenja odluka, da je grad potpisao Europsku povelju o lokalnom radu s mladima te da je imenovao koordinatora prijave za dobivanje certifikata.

Uz to, gradovi su mogli dodati i mjere koje nisu na inicijalnom popisu kriterija. Razlog tome je da se potiče inovativnost i kreativnost gradova u području politika za mlade.