________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

U tijeku je 3.redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. Sjednicu predstavničkog tijela, u dvorani Glazbene škole, vodi predsjednik Gradskog vijeća Siniša Kljajić, a prisustvuju predstavnici izvršne vlasti gradonačelnik Nenad Panian sa zamjenicom Jasminkom Kokot Bambić. Također, na vijećnička pitanja odgovaraju gradski pročelnici, stručne službe, ravnatelji i direktori ustanova pod ingerencijom Grada.

Vijećnik Dino Kramer tražio je nadopunu dnevnog reda točkom informacija o načinu prikupljanja otpada, što je i prihvaćeno većinom glasova. Gradonačelnik je točku 15. povukao s dnevnog reda. Podatke o tome koliko je kanti podijeljeno i kada će sve biti podijeljene od DKPC zatražio je u pisanom obliku vijećnik Kruno Blažinović. Mihaela Pintera zanimalo je kada će Huzanićeva konačno dobiti asfalt te gdje su bili problemi oko dogovora DUKOMplina i ViO Zagrebačke županije. Direktor DUKOMplina Mladen Vrabec napomenuo je kako nisu naišli na razumijevanje ViO ZŽ, plinovod je bio u lošem stanju te su oni u dogovoru s Gradom zamijenili instalacije u duljini 800 metara tako da je sada plinoopskrba sigurna. Bili su spremni i za asfaltiranje, ali je došlo do razmirica jer, kako je naveo Vrabec o razlozima ViO, oni imaju zabranu da u njihove rovove ulazi neka druga instalacija s obzirom da se projekt sufinancira iz EU fondova. Kod zadnjeg dogovora između Županijskih cesta i Grada dogovoreno je da asfaltiranje ove ulice ide. Pinter će dobiti i pisani odgovor.

Postoji li suradnja, koordinacija između grada i čimbenika izgradnje kom. infrastrukture gdje je moguće definirati neki hodogram kako bi građani znali kad će njihova ulica biti gotova, pitala je Kristina Jelečki. Vrabec je kazao kako može djelomično odgovoriti. Kad su krenuli radovi vodoopskrbe bili su sastanci u gradu, htjelo se koordinirati. Velika većina radova je krenula, u zadnjih 10 godina zamijenjeni su kilometri plinovoda. Ostalo im još malo zahvata, trenutno u Domobranskoj gdje su kanalizacija i vodovod dovršeni. Drugih dionica nemaju ove godine u planu. Vijećnica je zatražila pisani odgovor o tromjesečnim planovima. Kako je dodao pročelnik Marijo Vinko, održani su sastanci, poslali su upite o ulicama gdje će imati potrebu zamjene plinovoda i uklopiti se u dinamiku izvođenja radova, problemi nastaju jer ViO ZŽ ima dva velika ugovora. Ulažu se veliki napori kako bi se pokrenuli radovi u onim ulicama gdje je to neophodno. Deratizacija je izvršena jednom ove godine kao i larvicidno tretiranje komaraca. Zbog vremenskih uvjeta i malog broja odraslih jedinki zaprašivanje je odgođeno. Inače se larvicidno provodi poslije svakog jačeg kišnog perioda, prošle je godine zbog velike potrebe učinjeno 4 puta, bio je odgovor na drugo pitanje vijećnice Jelečki.

Tko je zadužen za divlje životinje, ima li Grad program zaštite divljači izvan lovišta, pitao je vijećnik Ivan Gereci kojeg brine sve češća pojava lisica, čagljeva pa i vrana u centru grada. Rečeno im je kako su sad te životinje urbane, zapuštene čestice koje ih mame se trebaju očistiti, a lovačko društvo postavlja klopke koje su u vlasništvu grada i to radi bez naknade, odgovorio je pročelnik Vinko. Prije nekoliko mjeseci upućen je MZO-u športski program, sada je zaposlena jedna osoba kineziološke struke koje je zadovoljila uvjete na natječaju, radi se o gđici. Janji Bambić, pojasnila je ravnateljica DV Dugo Selo Draženka Sesan.

Darjan Budimir osvrnuo se na tekst danas objavljenog natječaja za direktora/icu TZ-a u kojem stoji kako će biti zaposlen/a na mandat od 4 godine i na neodređeno. Zanima ga kakvi su to uvjeti - je li jedno ili drugo, jesu li sredstva osigurana te tko je radio tekst natječaja. Zvjezdana Budor Klarić, v.d.pročelnice za društvene djelatnosti, rekla je kako su korištene usluge tvrtke NEOKOD, sredstva su osigurana jer su planirali zaposliti profesionalca. Ista tvrtka će pomoći u provedbi. Jedini u Županiji Grad nema direktora TZ-a što mora imati po zakonu. Natječaj je raspisalo Turističko vijeće i odlučuje o izboru, odgovorila je. Raskopane su ceste zbog radova, asfaltiranje je sporo, neke su ulice asfaltirane polovično, istaknuo je Budimir. Za to je osigurano 3,5 mil.kuna u proračunu, a zanimljiva je činjenica da smo propisali da sredstva za tu namjenu, odnosno ulice moraju biti u punom profilu, potpuno komunalno opremljene, istaknuo je Budimir. Sad se to rebalansom miče. Uvjetovani su dinamikom izvođenja radova i njihovom spremnosti da radovi budu sanirani. Uočava se problematika, grad opetovano traži da se ulice asfaltiraju u punom profilu i to na postojeću širinu ulica, da sredstva budu dostatna odnosno da budu asfaltirane svugdje uz manje korekcije, odgovorio je Vinko dodavši kako rubnjak ni ne mogu izvesti, mora se napraviti oborinska odvodnja, a ona se ne može više spajati na odvodnju. Budimir je izrazio nezadovoljstvo danim odgovorima upitavši i zašto se uzima vanjski suradnik, kolika se sredstva za to izdvajaju, smije li on po GDPR-u evaluirati tuđe podatke. Zatražio je cijelu dokumentaciju vezanu za natječaj kao i popis svih asfaltiranih ulica, izvođača radova i duljinu dionica.

Vijećniku Stjepanu Štefinovcu rečeno je kako će se ozbiljno poraditi na tome da stručne službe daju odgovore na njegove dopise vezane za MO Leprovicu. Vijećnik je ukazao i kako je Omladinska ulica puna udarnih rupa te vrlo opasna prometnica. Vezano za traktor koji je DKPC nabavio lani, jedan priključak se još čeka i to široki malčer, čulo se o košnji trave na gradskim parcelama.

Dimnjačar i dalje može vršti svoje usluge jer nije izgubio licencu, rečeno je predsjedniku GV-a Kljajiću. Točka o koncesiji za dimnjačarske usluge je na dnevnom redu sjednice. Što se tiče zalijepljenih oglasa i reklama, promidžbenih plakata Kljajića je zanimalo ima li u gradskom komunalnom redu odredba o njihovom uklanjanju. To se tretira kako javna površina, komunalno redarstvo upozorava oglašivače, koji većinom ostavljaju svoj kontakt na oglasima, da ih uklone.

  • f1f1
  • f2f2
  • f3f3