U prostorima dugoselskog Crvenog križa 11. prosinca održana je redovna sjednica Skupštine društva na kojoj je razmatran program rada i financijski plan za 2020. godinu, s projekcijama za sljedeće dvije godine. Sjednicu je vodio predsjednik Josip Svibovec u nazočnosti njegovih zamjenika Sunčice Navrtek i Darka Batište te ravnateljice dugoselskog Crvenog križa Gordane Kocaj koja je ujedno i prezentirala izvješća.

 

Crveni križ Dugo Selo kao humanitarno, dobrovoljno društvo djeluje unutar Hrvatskog Crvenog križa, ostvarujući humanitarne zadaće kroz javne ovlasti, a sve u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.   Njihov djelokrug rada pokriva brojne djelatnosti – među njima i Služba traženja i djelovanje u katastrofama koja je u posljednje vrijeme najviše angažirana u Albaniji nakon razornog potresa, iako je situacija s migrantima i dalje aktualna. Prema podacima ravnateljice Kocaj na našem području mjesečno ih se zatekne 10-15 kojima je pružiti nužnu pomoć. U sklopu navedne djelatnosti planira se angažman interventnih timova i volontera u situacijama kriza ili elementarnih nepogoda, nabava i održavanje opreme za djelovanje u katastrofama, edukacija i opremanje interventnih timova kao i edukacija članstva i stanovništva iza područja djelovanja u katastrofama.

Na području javnih ovlasti izdvaja se organizacija akcija dobrovoljnog darivanja krvi kojih će u 2020. godini biti oko 12 (u Dugom Selu te u Rugvici), a planira se prikupiti oko 860 doza krvi. Zatim, u djelatnosti prve pomoći planirana su predavanja i tečajevi (za auto školu te osposobljavanje za djelatnike poduzeća i privatnika), te predavanja u sve 4 osnovne škole i u srednjoj. Oformit će se i nove ekipe prve pomoći kako bi se uvježbalo oko 100 djece, a plan je i organizirati Smotru ekipa prve pomoći na kojoj bi se okupili gradski timovi iz Zagrebačke županije, ali i šire.

Crveni križ redovito svake godine organizira distribuciju humanitarne pomoći koja obuhvaća ugrožene obitelji sa sve tri jedinice lokalne samouprave, a prema podacima Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, a tako će i dalje. Preseljenjem u novi prostor riješen je problem skladištenja humanitarne pomoći, no prostor ustupljen od strane APN-a i dalje će se koristiti s obzirom da je od 2017. godine GDCK Dugo Selo preuzelo brigu o skladištenju i brizi o opremi interventnih timova DCK zagrebačke županije. Nadalje, organizirat će se akcije prikupljanja financijske pomoći Solidarnost na djelu i Tjedan solidarnosti, a ugroženi naši građani moći će se opskrbiti hranom i higijenom u Socijalnoj samoposluzi. Od ostalih, vrlo brojnih, projekata, nastavlja se održavanje zdravstvenih predavanja sa svrhom unapređenja zdravstvene samozaštite, a od socijalnih aktivnosti planiraju organizirati još jedno ljetovanje za djecu i mladež u Kampu Crvenog križa u selcu, te organizirati pomoć, brigu i skrb o ekonomski ugroženom pučanstvu. U sklopu CK DS organizirani su i klubovi - Klub mladih, Aktiv DDK te Klub ljubitelja životinja „Šapica prijateljstva“. Nastojat će se pokrenuti i Volonterski centar koji bi okupljao sve zainteresirane volontere te omogućio bolju koordinaciju među udrugama na našem i širem području. Potrebno je istaknuti uspješno provođenje projekta „ZAŽELI“ – Nova 50+, od siječnja 2019. godine, a koji će se provoditi do lipnja 2022. godine. Kako je podsjetila Kocaj, ovim projektom, ukupne vrijednosti 2 milijuna kuna, skrbi se za 60 do 80 starijih osoba te je tim povodom zaposleno 11 novih djelatnika na rok od 27, odnosno 24 mjeseca. Također, ravnateljica je najavila mogućnost, kao i ranih godina, uposlenja radnika kroz javne radove na 6 do 9 mjeseci.

Na financijskoj strani CK Dugo Selo u 2020. godini planira ostvariti ukupno 1.729,921 kunu, od čega za projekt Zaželi se planira 901.791 kunu. Prihodi JLS-a prema zakonu o HCK iznose 420.000 kuna, od čega Grad DS izdvaja 240.000 kuna te općine Brckovljani i Rugvica, svaka po 90.000 kuna. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga iznose 246.650 kuna. Na kraju sjednice ravnateljica Kocaj istaknula je potrebu za kvalitetnim konzultantima radi što uspješnije izrade te apliciranja njihovih projekata na europskim natječajima, navevši važnost upravo ovakvog načina financiranja rada Crvenog križa.

Iva Grgić Ozimec

 

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG