Na današnjoj 34.redovnoj sjednici, zadnjoj u ovom sazivu, gradski su vijećnici donijeli niz odluka.

Vijeće suzdržano kod izvješća o radu gradonačelnika

Većina vijećnika bila je suzdržana o izvješću rada gradonačelnika Nenada Paniana za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. te ono nije prihvaćeno Od projekata izgradnje komunalne infrastrukture navedeni su izgradnja dječjeg igrališta u naselju Lukarišće; radovi na izgradnji nogostupa u I. savskom odvojku; započela je II. faza radovi na izgradnji nogostupa u Ulici Ivice Lovretića; izvedeni su radovi na izgradnji nogostupa u dijelu Kopčevečke ulice; radovi na rješavanju odvodnje okoliša Glazbene škole Dugo Selo. Asfaltirane su ulice Ivana Gorana Kovačića, Ulica Jasmina, Ulica Magnolija, Ulica Lipa, Ulica Jorgovana, Radnička ulica, Ulica Rastoke, Milkovićeva, Pavlićeva, Habeićeva, Čulinečka ulica - Štefanovićeva ulica , Ulica Trnošćica, Ulica Vatroslava Lisinskog… Izrada dokumentacije je za projekt nadstrešnica na Novom groblju. Od ranije su u tijeku izrade projekata glavni i izvedbeni za dvoranu Dječjeg vrtića Dugo Selo; izgradnju RC Puhovo; rekonstrukciju i dogradnju zgrade DVD Donje Dvorišće; za uređenje ulaza u zgradu gradske uprave; uređenje prizemlja zgrade gradske uprave. Grad daje tehničku pomoć za izradu projektne dokumentacije za dogradnju područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u naselju Lukarišće koju je ugovorio Dječji vrtić Dugo Selo. Izrada dokumentacije, rješavanje vlasničkih odnosa, dobivanje potrebnih odobrenja ili akata o gradnji u tijeku su za sljedeće projekte: Idejni projekt za cestu u voćnjaku; projektna dokumentacija za nogostup u Velikoj i Maloj Ostrni na zapadnoj strani Zagrebačke ulice; za spojnu cestu nadvožnjaka za Veliku Ostrnu; za spoj Oborovska ulica – istočni nadvožnjak; za izgradnju nogostupa u Šaškovečkoj ulici; izgradnju produžetka Ulice biskupa A. Kažotića, neke su od aktivnosti iz izvješća. Od radova sufinanciranih EU sredstvima tu je izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Puhovec, a izvedeni su radovi: na donjem i gornjem nosivom sloju ceste i pješačko biciklističke staze, na mostovima preko kanala, na vodoopskrbnom cjevovodu, na oborinskoj odvodnji i na uličnoj rasvjeti. Gradonačelnik je u svom izlaganju naveo energetske obnove zgrade gradske uprave i Glazbene škole, uređenje igrališta ispred POU-a, skate park… Pred završetkom je igralište s umjetnom travom NK Dugo Selo kao i I. i II. faza obilaznice Puhovec, a pred samim početkom su projekti KIC-a, III. faza Puhovec, biciklističke staze, izdvojio je Panian projekte izvršne vlasti dodavši i kako u pripremi ostaje još više od 20 projekta. Vijećnik Siniša Kljajić čestitao je na odrađenom, a zanimao ga je dio izvješća vezan za odlaganje otpada. Preostali kapacitet na odlagalištu Andrilovec bit će ispunjen u prvoj polovici 2021. godine te će isto biti nakon toga zatvoreno. Sukladno “Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske” nakon što se zatvori odlagalište Andrilovec otpad će voziti na odlagalište Mraclinska Dubrava. Po zatvaranju odlagališta na toj lokaciji je predviđeno da će ostati prostor za opremu za prikupljanje otpada DKPC-a, reciklažno dvorište za kućanski otpad i reciklažno dvorište građevinskog otpada te pretovarna stanica za otpad s područja Grada Dugog Sela, Općine Brckovljani i Općine Rugvica. Pretovarna stanica uz Odlagalište komunalnog otpada Andrilovec gradi se u sklopu cjelovito sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, stoji u dokumentaciji izvješća. Kljaijća je interesiralo postoji li kakav hodogram odnosno je li usklađen s državnim hodogramom te hoće li biti pojačanog prometa kamionima. Održani su sastanci s predstavnicima Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, pristupna cesta se radi, u pregovorima smo da je oni asfaltiraju, kazao je gradonačelnik. Predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir, u ime kluba HDZ-BM 365, rekao je kako je Vijeće kroz amandmane osiguralo sredstva s glavnim naglaskom na komunalnu infrastrukturu, primjerice za Puhovo, Kopečevec te uputio kritiku za ne izgradnju nogostupa. Ove godine osigurano je i više, a ništa nije započeto, istaknuo je ponovivši i kako nije bilo antikorona mjera za pomoć poduzetnicima.

Prihvaćeno izvješće Savjeta mladih za prošlu godinu

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o radu Savjeta mladih za 2020. godinu kojeg je prezentirala predsjednica Savjeta Ana Ivanda. Od 8 projekata realiziran je jedan i to turnir u uličnoj košarci dok su djelomično ostvarene instrukcije za osnovnoškolce. Razlog tome je pandemija koronavirusa. Od planiranih 36.940 kuna, realizirano je 5.963 kune. Ivanda se nada kako će u ovoj godini biti više prilika za ostvarenje projekata Savjeta.

Većina za odluku o donošenju X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada

Vijećnici su većinom glasova prihvatili odluku o donošenju X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada. Predmet ovih izmjena je ostvarivanje prava izgradnje trgovačkog centra uz nadvožnjak u izgradnji kod LIDL-a Također, usklađen je sa županijskim planom što je i zakonska obaveza, naveo je pročelnik za prostorno planiranje Marijo Vinko. Kljajić je pitao zašto trgovački centar nije na zapadnom ulazu u grad dok je Budimir dodao kako je na tom području gust promet, škola, stambena zona i uskoro nadvožnjak te zašto se nije išlo na dopunu. Pročelnik Vinko kazao je kako su to ciljane promjene, promet u tom dijelu svakako rasteretiti, i to usmjeravanjem na nadvožnjak, a teško je procijeniti no mišljenja je kako neće biti napregnuta prometna situacija. Uz ovaj postoji prijedlog za još jedan trg.centar. Budimir smatra kako se luta u planskim rješenjima, kako ovo nije najsretnija lokacija i kako je prije trebalo rješavati prometnu infrastrukturu.

DKPC-u dana suglasnost za zaduživanje za nabavu radnog stroja

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o lokacijama i količinama te troškovima uklanjanja odbačenog otpada te odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada. Kako je napomenuo Vinko, građani odlažu glomazni otpad uz spremnike i na zelene otoke. Divlja odlagališta su put uz šumu i prometnica u Andrilovcu te stari sajam. Troškovi uklanjanja odbačenog otpada iznose 93.494 kune. Građani su pozvani da upozore na nepropisno odlaganje, a mogu to učiniti i preko aplikacije ELOO ili gradskom komunalnom redarstvu. Od posebnih mjera izdvojio je znakove upozorenja i videonadzor. Na Kljajićevo pitanje mogu li se čistiti i lokacije u vlasništvu RH pogotovo one od HŽ infrastrukture, pročelnik je rekao da se čisti sve i da su te lokacije tretirane kao javne površine. Vijećnici su jednoglasno prihvatili izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog otpada, biorazgradivog komunalnog otpad. Također, jednoglasno su prihvatili odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje Dugoselskom poduzetničkom centru za nabavu radnog stroja. Radi se o traktoru ukupne snage iznad 120 KS s dva priključka za malčiranje kojim će se, prema navodima DKPC-a, povećati efikasnost i učinkovitost poslova redovnog održavanja javnih zelenih površina, bez dodatnog zapošljavanja. Kako je pojašnjeno, iste poslove DKPC je dosada ugovarao s vanjskim suradnikom što više neće biti slučaj, a sredstva za otplatu leasinga namaknut će se iz cijene malčiranja. Ukupna naknada za leasing vozila iznosi milijun kuna, a rok otplate je 60 mjeseci. Kljajić smatra kako su dane šture informacije, da nedostaje transparentnosti te kako bi on želio bar još dvije ponude. To je bio otvoreni postupak, ne zna zašto se drugi nisu javili, odgovorio je direktor DKPC-a Tadija Penić.

Poslovnik Gradskog vijeća usklađen sa zakonskim odredbama

Pročelnik za pravne poslove Mladen Šestan izvijestio je o prijedlogu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela koji je usklađen s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Poslovnik Gradskog vijeća donosi neke bitne odredbe koje se mijenjaju u odnosu na postojeće – ovlasti sazivanja konstituirajuće sjednice Vijeća spuštaju se na lokalni nivo, odnosno za isto postaje nadležan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Vijeća. Osim toga, pravo predlaganja odluke o privremenom financiranju osim gradonačelnika i povjerenika Vlade RH imaju i drugi ovlašteni predlagatelji utvrđeni Poslovnikom. Definira se mogućnost održavanja sjednica Vijeća elektroničkim putem u slučajevima nastupanja posebnih okolnosti. Između ostalih izmjena, Poslovnik je novo tehnički usklađen budući da će gradonačelnik Grada Dugog Sela u idućem mandatu imati samo jednog zamjenika. Točka je jednoglasno prihvaćena.

Kupnja čestice za izgradnju dječjeg igrališta u Kopčevcu

Vijeće je odlučilo o kupnji dijela nekretnine na k.č. br. 514. Nekretnina se nalazi u Kopčevcu, kupuje se za potrebe izgradnje dječjeg igrališta u tom naselju. Predmet kupoprodaje je zemljište od 1360 m2 na kojem se nalazi obiteljska kuća i dvije pomoćne građevine. Cijena je 633.986 kuna. S obzirom da je ukupna površina zemljišta 1914m2, provest će se parcelacija za kupljenju česticu kao zasebnu katastarsku česticu, gradonačelnik se ovlašćuje za sklapanje i dodatka ugovora. Vlasnik nekretnine nije želio sve prodati, a što se tiče buke za sve su ishođene suglasnosti i nema prepreka za realizaciju, odgovorio je pročelnik Vinko vijećniku Zoranu Pandžiću. Posebne korespondencije s Mjesnim odborom nema, a krenulo se odmah nakon procjene. Zahvaljujući trudu MO-a došlo je do realizacije, ali sve je to dugo trajalo iako je bilo preduvjeta, rekao je Budimir.

Prihvaćena financijska pokroviteljstva

Jednoglasno su donijeti zaključci o davanju suglasnosti za Plan upisa djece u Dječji vrtić dugo selo za pedagošku godinu 2020./21. Te na Strukturu i plan upisa u 1. razred Glazbene škole. Donijeta je odlika o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova. Prihvaćen je zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut ustanove Sportski centar Dugo Selo. Prihvaćeni su zaključci o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva Gradskog vijeća Grada. Dodijeljeno je po manifestaciji u godini – 10.000 kuna svakome – i to Atletskom klubu Martin Dugo Selo za organizaciju 10. Martinskog polumaratona te sudjelovanje u natjecanju Hrvatske lige cestovnog trčanja; Udruzi Rodna gruda za obilježavanje 15. obljetnice rad i postojanja udruge; KUD-u Preporod za nabavu instrumenata za limenu glazbu te za digitalizaciju dvorane KUD-a; ŠRD-u Dugo Selo omogućeno je pokroviteljstvo 7. dugoselske cverglijade; NK Dugo Selo za obilježavanje 98. obljetnice rada kluba; Šahovskom klubu za Državni kup županijskih pobjednika.

Bila je ovo zadnja sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu. Vijećnici S.Kljajić, Renata Jelečki i Mara Mamuza zahvalili su na suradnji. Mamuza je podsjetila na potrebu izgradnje treće osnovne škole koja bi uključivala i dvoranu s bazenom i drugim sadržajima. Na radu vijećnika i gradskih službi zahvalio je predsjednik Gradskog vijeća Budimir naglasivši kako je svima cilj napredak grada jer Dugo Selo ima jako dobre mogućnosti. S time se složio i gradonačelnik Panian. Ovdje smo svi zajedno, kako bi pokazali kako im je stalo do zajednice, osvrnuo se na proteklo četverogodišnje razdoblje. Na kraju, upućene su čestitke za predstojeće uskrsne blagdane.amš

  • IMG_0465IMG_0465
  • IMG_0468IMG_0468
  • IMG_20210330_141927IMG_20210330_141927
  • f1f1