Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, objavljuje II. ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo - Zapad provest će se u trajanju od 8 dana, odnosno od 08.06.2021. do 15.06.2021. godine.

Tijekom trajanja II. ponovne javne rasprave, uvid u elaborat Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo - Zapad, može se izvršiti u Vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 08 - 15 sati, te na službenim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr

Tijekom trajanja II. ponovne javne rasprave, održat će se javno izlaganje dana 14.06.2021. godine, sa početkom u 17,00 sati u vijećnici Grada Dugo Selo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo - Zapad građani, tijela, pravne osobe, mjesni odbori mogu dostaviti pismeno Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Dugo Selo, Ul. Josipa Zorića 1, zaključno do 15.06.2021. godine. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

GRAD DUGO SELO