________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na reciklažnom dvorištu u Andrilovcu održana je predaja kamiona za odvoz i razdvajanje otpada Dugoselskom komunalnom i poduzetničkom centru.

Višenamjensko teretno vozilo marke DAF vrijedno je 2.449.273,95 kuna, kupljeno je sredstvima Grada Dugog Sela te dobivenim bespovratnim sredstvima EU fonda u iznosu od 1.447.859,56 kuna. Primopredaji su nazočili gradonačelnik Nenad Panian, njegova zamjenica Jasminka Kokot Bambić, direktor DKPC-a Tadija Penić, predstavnici tvrtke isporučitelja.

DKPC kompletira svoj vozni park komunalnih vozila, kamion je vrijedan 2,4 milijuna kuna. Ima trostruku ulogu, a najvažnija je skupljanje otpada iz polupodozemnih spremnika kojih u gradu ima poprilično. Idemo dalje s tim, pogotovo u centru gdje su zgrade, postavit će se polupodzemni spremnici u koje stane više otpada, bit će manje kanti i kontejnera na cesti. Ovaj kamion će nam uštedjeti svakodnevna pražnjenja od drugih koncesionara. Na tome nećemo stati, izgradnjom sve komunalne infrastrukture u Dugom Selu bit će potreba i za profesionalnim čistačem ulica. To nam je sljedeće u nabavi, tako da Dugo Selo bude čisto nakon asfaltiranja“, najavio je gradonačelnik Nenad Panian.

Više o tehničkim karakteristikama novog komunalnog vozila rekao je direktor DKPC-a Tadija Penić.

„Radi se o višenamjenskom teretnom vozilu s tri nadogradnje, jedna fiksna-samonavlakač i dvije izmjenjive – samopodizač i kran s grajferom i dizalicom ugrađen na rolo kontejneru. Vozilo će služiti za pražnjenje polupodzemnih spremnika (kojih već ima na 8 lokacija) za miješani komunalni otpad, biootpada, otpadnu plastiku, otpadni papir i otpadno staklo, pražnjenje zvona za staklo, prijevoz rolo-kontejnera s reciklažnog dvorišta (14-28 m3), otvorenih kontejnera i od pravnih osoba (HV, Kaufland). Ukupna dopuštena masa je 26 tona. Sufinancirano je sredstvima FZOEU u iznosu od 1,4 mil.kuna kuna, sklopljen je ugovor s Impuls leasingom na 24 mjeseca, učešće je 60 posto odnosno ovaj dio koji sufinancira EU je učešće i to smo već platili, a mjesečna rata će biti oko 42.000 kuna“, pojasnio je Penić.

Registracija će trajati ovaj tjedan, a nakon obuke vozača već u narednom tjednu ovo ćemo vozilo viđati na gradskim ulicama te će, s obzirom na više namjena, biti stalno u pogonu.

  • f0f0
  • f001f001
  • f002f002
  • f01f01
  • f02f02
  • f1f1
  • f2f2
  • f3f3
  • f4f4
  • f5f5