U sklopu izobrazno-informativnog projekta o održivom gospodarenju otpadom "Pravilno odvoji, čist grad osvoji" koji provodi Grad Dugo Selo sljedeći tjedan, u četvrtak 28. studenoga, s početkom u 11:00 sati na Reciklažnom dvorištu u Dugom Selu, Andrilovec bb, održat će se javno edukacijska tribina o odvojenom prikupljanju otpada na području grada Dugog Sela. 

 

 

edu tribina pravilno odvoji eu1 e1516650278297 Europski strukturni i investicijski fondovi e1516626089427 konkurentnost i kohezija e1516650436778