Općina Brckovljani ovim putem obavještava sve redovne studente s prebivalištem na području Općine Brckovljani da će isplata naknade za prijevoz za prvi semestar akademske godine 2021./2022. započeti u listopadu 2021. godine. Naknada iznosi 1.200 kuna.

 

Naknada će se isplatiti svim redovnim studentima koji su podnijeli zahtjev za isplatu naknade u I. semestru te su dužni dostaviti zahtjev na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te dostaviti:

- potvrdu sveučilišta ili veleučilišta kojom se dokazuje status redovitog studenta u akademskoj godini 2021./2022.

- osobnu iskaznicu kojom dokazuju da imaju prebivalište na području Općine Brckovljani.

 

 

 

Na temelju članka 39. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 01/18,02/20,09/20,02/21) i Proračuna Općine Brckovljani za 2021. godinu (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 09/20 ) Općinski načelnik donosi:

                                                                                               O D L U K U

Članak 1.

Određuje se isplata subvencije za prijevoz svim redovitim studentima sa prebivalištem na području Općine Brckovljani za I. semestar akademske godine 2021./2022. u iznosu od 1.200,00 kuna jednokratno po studentu.

Članak 2.

Studenti će biti obavješteni putem web stranice Općine Brckovljani i oglasne ploče u prostorijama Općine Brckovljani, te stavljanjem obavijesti na stranicu Dugoselska kronike.

Članka 3.

Zahtjev podnose putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.:

- ispunjen Zahtjev za isplatu naknade za prijevoz studentima

- potvrdu sveučilišta ili veleučilišta kojom se dokazuje status redovitog studenta u akademskoj godini 2021./2022.

- osobnu iskaznicu kojom dokazuju da imaju prebivalište na području Općine Brckovljani

- broj žiro ili tekućeg računa za isplatu subvencije

Članak 4

Navedena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Brckovljani, iz pozicije „ Sufinanciranje cijene prijevoza studentima“.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 023-05/21-01/48

URBROJ: 238/04-21-1

Dugo Selo, 23.09.2021.

                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                     Tihomir Đuras