________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zagrebačka županija dodjeljuje 1.000 kuna jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete. Zahtjev za ostvarenje prava podnosi se u roku 4 mjeseca od dana rođenja djeteta.

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć Zagrebačke županije u iznosu od 1.000 kuna može ostvariti jedan od roditelja / samohrani roditelj / roditelj iz jednoroditeljske obitelji koji je državljanin Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije najmanje 1 godinu prije dana rođenja djeteta.

Postupak za ostvarivanje prava pokreće podnositelj Zahtjeva s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu. Zahtjev i pripadajuća dokumentacija podnose se u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb.

Inače, u 2018. godini Zagrebačka županija isplatila je 2389 jednokratnih novčanih pomoći za što je izdvojeno 2.389.000 kuna.

Obrasci zahtjeva kao i sve dodatne informacije o ostvarenju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče nalaze se ovdje.