________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela danas je pod predsjedavanjem Borisa Savića i u prisustvu predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Siniše Kljajića, zamjenice gradonačelnika Jasminke Kokot Bambić te pročelnika za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marija Vinka održao sjednicu na kojoj je utvrđen prijedlog pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo.