________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Odbor za društvene djelatnosti i socijalne skrbi pod predsjedavanjem Romane Pejčić i nazočnosti pročelnika za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Boris Savić danas je razmotrio prijedloge odluka o kojima će gradski vijećnici ovog petka raspravljati i glasati.

Radi se o prijedlogu odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo kojim se unose postojeći dodatni integrirani programi ranog učenja engleskog jezika, dok sve cijene programa ostaju iste. Također predlaže se i donošenje zaključaka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2024./2025. godinu. Planom je uključen i uskoro dovršen novi vrtićki objekt u Velikoj Ostrni ukupnog kapaciteta 80 mjesta, uz matični objekt DV Dugo Selo koji ima kapacitet 297 mjesta, te područni objekt u Starčevićevoj 34 mjesta i u Lukarišću 44 mjesta. U novoj pedagoškoj godini Planom se predviđa upis 106 djece – od toga u matični objekt 26 djece jasličke dobi te u područni objekt u Velikoj Ostrni 80 djece vrtićke dobi. Pročelnik Savić podsjetio je kako je u rujnu prošle godine ostalo 44 djece neupisano, a sada se taj broj i povećao. „Grad predviđa još jedan vrtićki objekt u Ulici Klanjec kojim će sve potrebe za vrtićkim smještajem biti onda riješene“, poručio je pročelnik. Na pitanje članice Odbora Ružice Lasan Trčić da li postoji problem manjka stručnog kadra koji bi trebao biti zaposlen u novom objektu u V. Ostrni, pročelnik je istaknuo da su materijalni uvjeti koji se nude u gradskom vrtiću odlični te su sada koeficijenti izjednačeni s osnovnoškolskim prema novoj Vladinoj mjeri. U nastavku sjednice članovi Odbora razmotrili su izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu te prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dugog Sela za ovu godinu.

Danas je također svoju sjednicu prije sjednice Gradskog vijeća održao i Odbor za komunalne djelatnosti pod predsjedavanjem Zvonka Novosela Dolnjaka, u nazočnosti zamjenika pročelnika za financije i komunalno gospodarstvo Marija Vinka. Razmotren je prijedlog odluke o izmjenama odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dugog Sela za 2024. godinu. Naime, u odluci se briše riječ prekop s obzirom da se u provedbi te odluke uočene poteškoće, posebno prilikom radova na održavanju električne mreže. Naime, zbog posebnosti radova na izmjeni postojeće elektro energetske mreže, iste mora izvoditi ovlašteni izvođač. Predmetni radovi podrazumijevaju i radove prekopa, slijedom čega je postala neprovediva odredba prema kojoj iste izvodi pravna osoba s kojom je Grad sklopio ugovor. Stoga se predlaže izmijeniti odluku na način da Grad, odnosno pravna osoba s kojom je Grad sklopio ugovor izvodi samo radove sanacije nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina.

 

  • 11
  • 22
  • 33
  • 44