________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Pod predsjedavanjem Borisa Savića jučer je u nazočnosti predsjednika GV Siniše Kljajić i dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić te pročelnika za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladena Šestana održana sjednica Odbora za Statut i Poslovnik na kojoj su razmatrane odluke i drugi opći akti o kojima se raspravljati Gradsko vijeće na današnjoj sjednici.

Radi se prijedlogu odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2021. godini. Kako je pojasnio pročelnik Šestan ovogodišnjim proračunom osigurano je za tu namjenu 63.000 kuna od čega je dosada za prethodni saziv Gradskog vijeća utrošeno 18.270 kuna. Sukladno novom sazivu Gradskog vijeća, a prema političkim strankama sredstva će se rasporediti – HDZ-u za 4 člana – 1.200 kuna mjesečno; Bandić Milan 365 – 1 član 300 kuna; Lista grupe birača Nenada Paniana za 5 člana ukupno 1.530 kuna; Lista grupe birača Siniše Kljajiča za 3 člana ukupno 930 kuna; SDP za 1 člana 300 kuna te Domovinski pokret za 1 člana 300 kuna. Predsjednik Odbora Savić napomenuo je na kraju važnost upoznavanja gradskih vijećnika kako s pravima, tako i s obvezama tijekom sljedećeg četverogodišnjeg mandata.

Članovi Odbora također raspravili su o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela koja se predlaže radi usklađivanja odluke s važećim propisima te donosi četiri korekcije. Isto tako radi usklađivanja odluke s važećim propisima Odbor je razmotrio i prijedlog odluke o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela koji se mijenja na radnom mjestu voditelja odsjeka 10. razina 3, te umjesto 1,5 sada glasi koeficijent glasi 1,49, uz još neke manje korekcije. Odbor je prihvatio prijedloge odluke te dao pozitivno mišljenje na usvajanje Gradskom vijeću.

I.G.O.