________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Pod predsjedavanjem Zvonka Novosela Dolnjaka te u nazočnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Siniše Kljajića i dogradonačelnike Jasminke Kokot Bambić te pročelnika za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marija Vinka jučer je održana sjednica Odbora za komunalne djelatnosti na kojoj su razmatrana izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godine te programa održavanja komunalne infrastrukture za prošlu godinu.

 

Planirani prihodi za program građenja u 2020. godini iznosili su 22,8 milijuna kuna, dok je ostvareno 10,6 milijuna kuna. „Glavne stvari koji čine veliku razliku prema programu je neralizacija rekonstrukcije i gradnje groblja, dok je Aleja branitelja na Novom groblju započeta i nastavljena u ovoj godini. Zatim za otkup zemljišta za dječje igralište planirano 370.000 kuna dok je za istu namjenu trebalo gotovo 600.000 kuna. Obilaznica kroz Poduzetničku zonu planirana je u iznosu od 11,2 milijuna kuna dok je ostvareno 7,4 milijuna kuna. Nadhodnik preko željezničke pruge za Puhovo planiran je u iznosu od 4 milijuna kuna, a utrošeno je svega 73.000 kuna. Izgradnja nogostupa u Velikoj i Maloj Ostrni zakomplicirala se zbog parcelacije, tako da od planiranih 1,2 milijuna kuna utrošeno je svega 16.875 kuna. Sada je projekt pred dobivanjem građevinske dozvole. Domobranska za koju se planiralo 240.000 kuna nije se realizirala, niti nogostup u Ulici I.G. Kovačića za koji se planiralo 800.000 kuna“, pojasnio je pročelnik Vinko. Članovi Odbora Vesna Smokrović, Krešimir Šantić i Matea Kunkić mali su određene upite vezane uz nedovršetak radova u Domobranskoj ulici te u Ulici B. Huzanića, na što je pročelnik odgovorio kako radovi u Domobranskoj kasne zbog spleta okolnosti i krivog planiranja sredstava za otkup 2 lokacije za odmorišta na dionici nogostupa. „Ulična odvodnja u Domobranskoj ulici je pred dobivanjem građevinske dozvole te sve pripreme za samu izgradnju se rješavaju. Nogostup će biti širok metar i pol, i to je minimalno, dok sama prometnica će biti širine 6 metara“, kazao je pročelnik, dodajući vezano uz Ulicu B. Huzanića kako je projekt podijeljen na 3 faze. „Posljednja faza je vrlo zahtjevna i vremenski dugo traje. Ove godine rađena je revizija projekta od Ulice Gredice do kraja Huzanićeve jer je problem nastao oko ulične odvodnje. Projekt je vrijedan oko 6 do 7 milijuna kuna“, istaknuo je između ostalog pročelnik Vinko.

Prema programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu planirano je ukupno 9 milijuna kuna, dok je izvršeno 8 milijuna kuna. Smokrović smatra, između ostalog, kako izvješće ne navodi ukupne troškove sterilizacije i čipiranja kućnih ljubimaca, na što pročelnik pojašnjava kako isto nije obuhvaćeno zakonom o komunalnom gospodarstvu. Šantića je zanimalo zašto su troškovi održavanja javne rasvjete toliko visoko (radi se o 1,4 milijuna kuna), na što je pročelnik istaknuo da se radi o izvedenim radovima na ugradnji javne rasvjete u Ulici Bencek, dok samo održavanje javne rasvjete prema ugovoru još uvijek spada u troška izvođača radova.

Na kraju predsjednik GV Kljajić pozvao je sve članove na suradnju istaknuvši savjetodavnu ulogu Odbora prema Gradskom vijeću, dok je dogradonačelnica Kokot Bambić pohvalila „želju, volju i elan članova Odbora za raspravom na sjednici“, dodavši kako su sva izvješća usklađena sa zakonom i propisima i kao takva podliježu istima.

I.G.O.