________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Pod predsjedavanjem Stjepana Štefinovca te u prisustvu predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Siniše Kljajića te gradonačelnika Nenada Paniana i njegove zamjenice Jasminke Kokot Bambić 26. lipnja održana je sjednica Odbora za financije proračun na kojoj je razmatran prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju gradskog proračuna za 2020. godinu te prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Trgovačkom društvu DKPC d.o.o.

 

Pročelnik za gospodarstvo i financije Dean Dragičević prezentirao je godišnje izvješće o realizaciji gradskog proračuna iz kojeg je vidljivo da su ukupni prihodi i primici ostvareni u iznosu 74.767.674 kuna, što je u odnosu na plan 68,30%. U ukupnim prihodima za 2020. godinu najznačajniji udjel imaju prihodi od poreza i prireza i to 58,84%, te prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 12,21%, ove godine iznimno prihodi od prodaje nefinancijske imovine i to 11,33% i primici od zaduživanja 5,46%, a ostali prihodi iznose 12,16% u odnosu na ukupno ostvarenje. Prihodi koji se odnose na korisnike iznose 5.448.135 kuna.

„Najznačajniji prihodi ostvareno su od poreza na dohodak unatoč teškoj godini, upravo ti prihodi bili su solidni. To znači kako nam se u grad doseljava radno aktivno stanovništvo, i upravo ti prihodi u proračunu poraslu su u protekle 4 godine za 50%“, istaknuo je pročelnik Dragičević, dodajući kako su prihodi od komunalne naknade također ostvareni u skladu s planiranim, dok su prihodi od komunalnog doprinosa manji s obzirom da val izgradnje na području grada počinje jenjavati, pojasnio je.          

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 69.319.539 kuna, a što je za 20,60% više od ostvarenih prethodne godine, a ovo povećanje ostvarenja prihoda i primitaka nastalo je zbog više ostvarenih pomoći za projekte iz držanog proračuna i sredstava EU. Ukupni rashodi poslovanja iznose 67.038.459 kuna i veći su za 9,90% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na sredstva utrošena za nabavu nefinancijske imovine odnosno na projekte koji se financiraju dijelom iz EU sredstava. Pročelnik je također između ostalog istaknuo i četiri proračunske preraspodjele tijekom protekle godine – dvije u prvoj polovici godine, te preostale dvije u drugoj polovici.

„Preraspodjele u proračunu su zakonska mogućnost kojom gradonačelnik može svaku stavku preraspodijeliti do 5% ukupne mase i broj preraspodjela nije ograničen“, pojasnio je pročelnik. Članovi Odbora dali pozitivno mišljenje na godišnje izvješće o izvršenju gradskog proračuna za 2020. godinu.

Ujedno Odbor je dao i suglasnost za zaduživanje Trgovačkom društvu Dugoselski komunalni poduzetnički centar d.o.o. za nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Za nabavu komunalnog vozila potpisan je ugovor između DKPC-a kao korisnika bespovratnih sredstva te između MGOR-a i FZOEU-a, po kojem od ukupne vrijednosti projekta u iznosu od 2,1 milijun kuna, prihvatljivi troškovi su 1,7 milijun kuna, a dodijeljena bespovratna sredstava u maksimalnom iznosu iznose 1,4 milijun kuna. Gradonačelnik Panian istaknuo je kako će Grad kao većinski vlasnik DKPC-a odabrati način financiranja, a na Trgovačkom društvu je nabava stroja.

Na kraju predsjednik GV Kljajić istaknu je važnost rješavanja spomenika braniteljima na području grada kao i postavljenje spomenika prvom predsjedniku RH Franji Tuđmanu, i to kroz osiguravanje sredstava u rebalansu proračuna te realizaciju hodograma. Gradonačelnik Panian smatra kako postavljanje spomenika branitelja je stopirani „iz već poznatih razloga“, a postolje i spomenik dr. Tuđmanu je dopremljeno u Grad, samo čeka lokaciju postavljanja istog.

I.G.O.