________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Odbor za Statut i Poslovnik, pod predsjedanjem Ivane Radaković, utvrdio je više odluka koje će se naći na dnevnom redu predstojeće sjednice Gradskog vijeća. Pozitivno mišljenje odbornici su tako dali za izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2023. godinu. 

Utvrđen je prijedlog Odluke o proglašenju Dana hrvatskih branitelja Grada Dugog Sela, općine Rugvica i općine Brckovljani kao i prijedloga Odluke o izgradnji spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.

„Dan hrvatskih branitelja Grada Dugog Sela, općine Rugvica i općine Brckovljani“ bit će 14.rujna dok će se izgradnja spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu koje će se izgraditi u Perivoju Ivane Brlić Mažuranić, a prema prvonagrađenom idejnom rješenju na natječaju za idejno likovno-arhitektonskourbanističko rješenje spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, autora Ive Hudan, dipl. ing. arh. i Roberta Samardžića, akad. slikara.

Po prijedlogu Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo Grad je utvrdio visinu iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni vrtića. Sudjelovanje roditelja u cijeni plaćanja redovitog programa Dječjeg vrtića Dugo Selo utvrđuje se u iznosima kako slijedi: 1. za primarni 10-satni program 100,00 eura; 2. za primarni 4-6 satni program70,00 eura; 3. za primarni program do 3 sata dnevno 50,00 eura; 4. za primarni 10 – satni program uz integrirani program ranog učenja engleskog jezika 130 eura; 5. za primarni 4-6 satni program uz integrirani program ranog učenja engleskog jezika 100 eura; 6. za primarni program do 3 sata dnevno uz integrirani program ranog učenja engleskog jezika 80 eura.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela, gradonačelnik ima pravo dodijeliti i novčanu nagradu, sukladno proceduri i propisanim uvjetima. Do sada je to bilo moguće samo za Nagradu za životno djelo. Ponajviše ova financijska nagrada odnosi na postignuća na europskoj ili svjetskoj razini.

Prema prihvaćenoj odluci o dopuni Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika imaju pravo na isplatu novčane paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane, pravo na pomoć za rođenje djeteta te pravo na pomoć u slučaju smrti člana obitelji kao službenici i namještenici Grada Dugog Sela, a sukladno zakonima, propisima i aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike Grada Dugog Sela. 

Na dnevnom redu bili su i Prijedlozi Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 939/8, k.o. Dugo Selo II; Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela. Također, vijećnici će raspravljati o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada, predloženi datum je 21. travnja. No kako je naveo gradonačelnik Nenad Panian, on bi volio da se raspravi o njihovoj potrebi uz konsenzus svih vijećnika kako poboljšati i koji bi način bio bolji za komunikaciju s građanima. Odbor je na ovu odluku imao primjedbu te predložio izmjenu Statuta Grada. Sjednici Odbora su, uz gradonačelnika, nazočili predsjednik Gradskog vijeća Kruno Blažinović te stručne službe.