Odbor za komunalne djelatnosti, pod predsjedavanjem Zvonka Novosela Dolnjaka, dao je pozitivna mišljenja na prijedloge programa građenja te održavanja komunalne infrastrukture.

Program građenja vrijedan je 5,8 mil.eura. Od projekata gradonačelnik Nenad Panian izdvojio rješavanje prometne infrastrukture s obzirom da grad ima samo jednu glavu prometnicu. Predviđen je kružni tok u Ostrni, spoj Rimskog puta i Zorićeve, a što će morati napraviti sam Grad, cesta kod voćnjak za spoj s Prozorjem. Tu je i cesta kroz Črnovčak. Tu su i nogostupi u Zagrebačkoj i Leprovici, proširenje očekuje Bjelovarsku. Intencija je da do kraja mandata budu svi nogostupi riješeni, potrebno i zbog inetgriranog gradskog prijevoza i zbog velikog broja doseljenih stanovnika. Projektiranje šetnice do Martin brega, prijeko proširenje groblja, obilaznica od Kopčevca do Andrilovca - neki su od projekata. Također, želi se Predavčeva preuzeti od ŽUC-a s ciljem da se uredi kao i Domjanićeva. Sukladno građenju povećava se i obim programa održavanja, iznos je oko 2 mil.eura. Planiran je nastavak sadnje stabala, dosad je posađeno 200. Drvored bi trebalo posaditi uz glavnu prometnicu i centralni dio grada.

Također, jednoglasno je prihvaćen prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi. Odlukom se višestruki dobrovoljni darivatelji krvi, za žene 55 puta, za muškarce 75 puta, oslobađaju plaćanja komunalne naknade, a isto vrijedi i za članove njihova kućanstva. Ovi će prijedlozi biti na dnevnom redu predstojeće sjednice Gradskog vijeća.

20221213 163149