________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Članovi Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela utvrdili su tekst javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Dugog Sela u 2023. godini.

 

Sjednica je održana danas, pod predsjedavanjem predsjednika Odbora Krune Blažinovića, ujedno i predsjednika Gradskog vijeća, uz resornu službu. Sjednici je nazočio gradonačelnik Nenad Panian.

Prijedlozi za nagrade dostavljaju se u roku od 20 dana od objave Javnog poziva u"Dugoselskoj kronici" te na službenoj stranici Grada Dugog Sela. Javnim pozivom pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu prijedloge za sljedeća javna priznanja Grada Dugog Sela: Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo; Godišnja nagrada Grada Dugog Sela; Počasni građanin Grada Dugog Sela; Zahvalnica Grada Dugog Sela. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Dugog Sela za životno djelo, Godišnje nagrade Grada Dugog Sela i Zahvalnice Grada Dugog Sela imaju Gradonačelnik, vijećnici Gradskog vijeća, tijela mjesne samouprave, građani Grada Dugog Sela, trgovačka društva, ustanove, udruge, političke stranke i druge domaće pravne osobe. Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Dugog Sela ima gradonačelnik Grada Dugog Sela i članovi Gradskog vijeća.

Što se tiče samih naziva nagrada to je planirano učiniti no za to se mora mijenjati i statut Grada, duža je procedura postupka. To bi bilo dobro učiniti, pogledati primjere dobre prakse drugih gradova, poraditi na kriterijima kako bi te nagrade opravdale svoj naziv i bile dodijeljene vrhunskim pojedincima, zaslužnima za razvoj grada, istaknuo je gradonačelnik Panian.

Tradicionalno, javna priznanja dodjeljuju se prigodom svečane sjednice za Dan Grada u studenom.