Pod predsjedavanjem Zlatka Matacuna, te u prisustvu dogradonačelnice Jasminke Kokot Bambić i pročelnika za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Borisa Savića, održana je sjednica Mandatne komisije na kojoj je utvrđen prestanak mirovanja mandata gradskog vijećnika Pave Vukelića, koji je inače stavljen u mirovanje od 4. svibnja ove godine.

Od tada dužnost zamjenika gradskog vijećnika obnašao je Vlado ŠIndler, kojem sada prestaje obnašanje iste dužnosti. Zaključak Mandatne komisije usvojen je jednoglasno te proslijeđen na usvajanje Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na sljedećojs jednici, 15. prosinca.