________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Ugodno vrijeme pogoduje brojnim komunalnim aktivnostima na području grada, obavještavaju iz gradske uprave.

Asfaltirane su Luterovečka i Martinska ulica, pri samom kraju su i radovi asfaltiranje svih važnijih projekata prve faze Birtovog klanjca, ceste u poslovnoj zoni Črnovčak i rotora Rimski put čije je puštanju u promet pitanje dana, obavještavaju iz gradske uprave. Također, nastavljaju se hortikulturni radovi – uklanjaju se stara i bolesna stabla poput dotrajalih kestena u Kolodvorskoj gdje su već ranije sađena nova stabla, slijedi još sadnji novih mladica u svrhu ozelenjivanja grada, revitaliziraju se postojeći parkovi, a uskoro kreće i uređenje novih parkovnih površina.

  • f1f1
  • f2f2
  • f3f3
  • f8f8
  • rotorrotor
  • rnovčakrnovčak
  • rnovčak1rnovčak1