________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MAT liga/ligica ekipno je matematičko državno natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola. Nastala je sa željom popularizacije matematike, veće motivacije učenika i njihovih mentora u radu te poticanja zajedništva i timskog rada.

 

„Ovo natjecanje je pokrenula profesorica Maja Zelčić 2017. godine i ono je do sada prepoznato od učenika i njihovih učitelja i nastavnika matematike u cijeloj Hrvatskoj kao aktivnost koja učenicima nadarenima za matematiku pruža priliku da matematiku kontinuirano dodatno uče i da u timu (paru) rade prilikom rješavanja zadanih matematičkih problema. MAT liga je u našem obrazovnom sustavu postigla važnu ulogu u popularizaciji matematike i podizanju motivacije kod učenika i njihovih nastavnika u radu.“ (MZO – verifikacija programa, ožujak 2023.)

Matematički izazov ove šk. godine prihvatili su učenici 1.a, 1.b, 1.c i 1.d razreda OŠ Rugvica sa svojim učiteljicama uključivši se u natjecanje koja se ove školske godine prvi put organizira i za najmlađi školski uzrast pod nazivom MAT ligica. Na sudjelovanje u natjecanju učenike su potakle njihove učiteljice i mentorice: D. Klajn, S. Jug, S. Hećimović, R. Šoštarić. Na ovogodišnjoj MAT ligici, održanoj 18. svibnja 2023., sudjelovalo je 1310 učenika, tj. 655 ekipa/parova učenika prvih razreda osnovnih škola Lijepe Naše (jedan par čini jednu ekipu).

Predstavnici  OŠ Rugvica bili su: Teo i Ivano, Nika i Kristina, Lucija i Domagoj, Mato i Teo, Ivana i Vanja, Tara i Lana, Ema i Marta, Noa i Patrik, Dino i Magdalena, Gabrijela i Ivona. Svim  učenicima  i mentoricama čestitke na uspješnom sudjelovanju i promociji škole! Posebna čestitka učenicima 1.a, Luciji Močljanin i Domagoju Šimuncu, na izvrsnom 3. mjestu u ukupnom poretku svih natjecatelja s mentoricom D. Klajn. Navedeni učenici su dobitnici nagrade organizatora natjecanja.