NEZADOVOLJSTVO SANACIJOM CESTE RUGVICA-HRUŠĆICA

Pod predsjedanjem predsjednika Branka Galenića 18. srpnja održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Rugvica. Galenić je na početku izvjestio vijećnike da odluka o dodjeli prostora na korištenje KUD-u Tančec, donijeta na prethodnom vijeću, mora biti povučena jer je sukladno propisima o toj stvari nadležan odluke donositi općinski načelnik, a ne vijeće. Načelnik Ivan Remenar rekao je da će on donijeti odluku, ali da će o svakoj dodjeli tražiti prethodno mišljenje vijeća. 

Najviše pitanja u uvodnom dijelu vijeća bilo je vezano uz neodrživo stanje županijske prometnice od Rugvice do Hrušćice koja je oštećena prilikom brojnih radova, od izgradnje plinovoda, do rekonstrukcije vodovoda i posebno sustava odvodnje, na njezinoj trasi. Predsjednik kluba HDZ-a Mato Čičak predložio je da se poduzmu oštre mjere ne bi li se prisililo izvođače radova i ŽUC, da se prione ozbiljnoj sanaciji iste jer, kako je istaknuo, dosadašnje sanacije ni izdaleka ne zadovoljava. Čičak je tražio koncenzus svih stranaka oko tog problema te kao krajnju mjeru najavio organizaciju prosvjeda i pozivanje medija u pomoć. Većina vijećnika i klubova složila se s konstatacijom da sanacija prometnice nije dobro izvedena te je dogovoreno da se 24. srpnja organizira sastanak na kojem bi osim izvođača radova, investitora, predstavnika ŽUC-a i Zagrebačke županije bili i predstavnici svih stranaka te predstavnici mjesnih odbora, a na kojem bi trebalo utvrditi točne nadležnosti i rokove za sanaciju prometnice. 
Vezano uz prometnicu očitovao se i direktor Dukom plina Mladen Vrabec koji je rekao da njegova tvrtka posjeduje uporabnu dozvolu za plinovod koji je rađen te da je teško naknadno od izvođača tražiti dodatne radove, no istovremeno je obećao pomoć. Direktor Dukoma d.o.o. Ivan Funtek rekao je da se, što se tiče izgradnje sustava odvodnje, još uvijek dio spomenute prometnice, kao i one od Rugvice prema Oborovskim Novakima, smatra gradilštem jer nije prošao tehnički pregled, ali da se sanacija dogovara i trebala bi početi ovih dana, nakon čega će usljediti novi tehnički pregled. 
Načelnik Remenar istaknuo je kako je u dogovore o sanaciji nužno uključiti županiju te rekao da se u praksi pokazalo da ni jedna ozbiljna sanacija do sada nije uspjela proći bez izdvajanja sredstava iz općinskog proračuna. 
Vijećnik HDZ-a Branko Mihalj zatražio je da općinska uprava intenzivira poslove oko organizacije sustava obrane od tuče te upozorio na loše saniran nasip Save u Oborovu i zatražio da se hitno poduzmu mjere ne bi li se isti sanirao. 
Vijećnik HSS-a Mladen Čvorih zatražio je od Dukoma d.o.o. sanaciju okretišta autobusa u Ježevu koje je oštećeno prilikom izgradnje kanalizacije.

 

Izvješća Dukom plina i POU Dugo Selo prošla, Dukoma d.o.o. odbijeno

Vijeće je razmatralo izvješća o radu Dukom plina, Dukoma d.o.o. i Pučkog otvorenog učilišta za proteklu godinu. Prva dva izvješća prihvaćena su, dod je izvješće Dukoma d.o.o. vijeća odbilo prihvatiti. 
Direktor Dukom plina Mladen Vrabec izjavio je da trgovačko društvo posluje stabilno te da cijene i ostale uvjete prodaje plina uvjetuje Hrvatska energetska regulatorna agencija. S obzirom da je, u skladu s novim propisima, velikim kupcima omogućen izbor dobavljaća plina, trenutačno je u tijeku borba za kupce, rekao je Vrabec. No, dodao je, Dukom plin je u tome uspješan te je upravo na području Rugvice sklopljeno više novih ugovora o opskrbi i izgradnji novih plinovoda s tvrtkama kao što su Viadukt, Swietelsky i Ralu. 
Direktor Dukoma d.o.o. Ivan Funtek izvjestio je kako je društvo proteklu godinu završilo s gubitkom 3,4 milijuna kuna i dugom za vodu 12,3 milijuna kuna te kako su gubici u mreži ponovo porasli na 39%. Funtek je rekao kako se radi na smanjenju gubitaka i duga, ali su vijećnici primjetili kako se gubici akumuliraju i kako ne postoji pravi plan sanacije tvrtke i odbili izvješće o radu. 
Prihvaćen je međutim zaključak o potpisivanju ugovora o vraćanju podzajma koji se izdvaja u cijeni vode, u visini 2,30 kuna, za izgradnju sustava odvodnje, a čiji je iznos oko milijun eura. Funtek je rekao da s vraćanjem neće biti problema jer je na računu prikupljeno već oko 5,5 milijuna kuna.

Povećan standard odvoza komunalnog otpada

Vijeće je prihvatilo i ponudu tvrtke Eko flor plus, nakon uvođenja novih standarda o odvojenom prikupljanju otpada, kojom se zadržava dosadašnja frekventnost odvoza otpada jednom tjedno, i uvodi jednom mjesečno odvojeni odvoz papirnatog i plastičnog otpada, za što će građani dobiti posebne vreće. Ova dodatna usluga povečat će dosadašnju cijenu odvoza 9%. 
Također je prihvaćeno i da Eko flor plus, o vlastitom trošku, pribavi potrebne spremnike i organizira besplatno prikupljanje otpada sa zelenih otoka koji će biti formirani na području općine.

Proslava Dana općine početkom rujna

Prihvaćena je i odluka da se obilježavanje Dana Općine Rugvica obilježi 5. rujna, polaganjem vijenaca poginulim braniteljima, a zatim i svečanom sjednicom u Društvenom domu u Rugvici na kojoj će biti uručena priznanja najboljim gospodarstvenicima, učenicima i studentima te sportašima. Dan kasnije organizirat će se i sportski susreti na kojima će sudjelovati predstavnici mjesnih odbora. 
Vijeće je izabralo i najpovoljnije ponudietlje za obavljanje komunalnih posova za 2014. godinu. Za košnju i malčiranje javnih površina odabran je autoprijevoznik Josip Kajba iz Dugog Sela, za održavanje makadamskih cesta Ćibo promet iz Jalševca Nartskog, a za održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta Viadukt d.d. iz Zagreba. 
Vijeće je razmatralo i prijedlog izmjene odluke o visni naknada kojom je predloženo da predsjednik Općinskog vijeća pored paušalne naknade u iznosu 1000 kuna ima pravo i na naknade za sjednice i rad u odborima. S obzirom da je odluka imala većinu od šest glasova, a ne kvalificiranu većinu što je oporba smatrala potrebnim za donošenje ovakve vrste odluke, zaključeno je da se o pravovaljanosti odluke uputi upit nadležnom ministarstvu.

Nenad Haleuš Mali