________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Nakon konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća održane 15. lipnja, zaključno sa sjednicom od 9. rujna održane su ukupno 4 sjednice ovog predstavničkog tijela. Donesene su mnoge odluke o kojima su javno dostupni podatci na službenim glasilima Grada Dugog Sela. Iz perspektive Građanske inicijative Drugo Selo koja u radu Vijeća participira s 3 vijećnika (uključujući i samog predsjednika Vijeća), kako je i najavljeno na samoj konstituirajućoj sjednici naše ruke će biti konstruktivna podrška većini u Vijeću koju činimo zajedno s vijećnicima liste Gradonačelnika Nenada Paniana (FOKUS), dokle god taj odnos bude počivao na otvorenom i transparentnom radu te naravno u skladu s našim očekivanjima i programskim aktivnostima za koje držimo kako idu na korist te štite integritet našeg glasačkog tijela koje nam je dalo povjerenje i priliku.