________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Policijska postaja Dugo Selo priopćava kako će se na razini Europske unije pa tako i na području PP Dugo Selo provoditi nadzor alkohola i droga u cestovnom prometu od 16. do 22. lipnja.

Isto tako će se 19.06. od 7,00 sati do 20.06.2021.godine do 07,00 sati vršiti pojačan nadzor alkohola i droga u cestovnom prometu, nvode u PP Dugo Selo.