________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prva akcija adulticidnog suzbijanja komaraca na području grada Dugog Sela planirana je ove subote, 27. svibnja, od 5:00 do 7:00 sati. Više u obavijesti.

  komarci ds1 komarci ds2