________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Zdravstveni turizam, briga o zdravlju svojih članova te redovita druženja ponedjeljkom uz šah, belu i pikado osnova su rada Sindikata umirovljenika Hrvatske Dugo Selo – rekao je njegov predsjednik Milivoj Marić na redovnoj godišnjoj skupštini održanoj 12. travnja u restoranu Romantika.

Uz to organizirana su dva izleta u Crikvenicu, obilasci starijih i nemoćnih članova prigodom blagdana te njihovi posljednji ispraćaji. SUH-ovci su osim toga sudjelovali u brojnim gradskim manifestacijama.

Gotovo istovjetan program Marić je predložio i za ovu godinu, a skupština je, s izuzetkom jednog glasa, i jedno i drugo usvojila. Usvojeno je i izvješće nadzornog odbora, iako je nadzorni odbor imao primjedbe na korištenje privatnog vozila u službene svrhe i potrošnju za reprezentaciju, ali je, kako je rečeno, dogovorno riješeno da će upravni odbor o tome još detaljno izvijestiti nadzorni.

Članove skupštine pozdravio je gradonačelnik Nenad Panian koji je nadahnuto govorio o trećoj životnoj dobi, rekavši, između ostaloga, kako umirovljenici zaslužuju dostojanstven život, a ne da ih se gotovo doslovno prisiljava na prosjačenje zbog premalih mirovina, ali je isto tako rekao kako oni, bez obzira na materijalnu oskudicu u koju su gurnuti od strane države, ipak moraju biti i primjer mlađim generacijama zahvaljujući svome životnom iskustvu.

                                                                                                                                              nhm

  • 10000360071000036007
  • 10000360491000036049
  • 10000360501000036050
  • 10000360511000036051
  • 10000360551000036055