________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No result.

Predškolske ustanove privatnih osnivača dostavile su Gradu Dugo Selo odluku o povećanju ekonomske cijene. Razlog povećanja su promjene u zakonskoj regulativi, točnije Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Jednostavnije rečeno, država je povećala koeficijente zaposlenih u školstvu i zakonom obvezala lokalnu samoupravu da isto napravi za zaposlene u vrtiću, što je posljedično rezultiralo povećanjem ekonomske cijene predškolskih ustanova. Nova ekonomska cijena povećava se između 100 i 130 eura po djetetu, ovisno o vrtiću.

Stoga su povećane subvencije za dodatnih 100 eura po djetetu, što  ukupnu subvenciju povećava na 332,45 eura po djetetu. Time će nova ekonomska cijena privatnih vrtića iznositi oko 500 eura, ovisno o vrtiću, umjesto prijašnjih 370 eura.

Povećanje ekonomske cijene namijenjeno je povećanju materijalnih prava radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju, povećanju naknada i plaća zaposlenika, održavanju postojećeg inventara i nabavi novog, nabavi potrošnih materijala neophodnih za rad, te održavanju zgrade i njenog okoliša.

Grad Dugo Selo kontinuirano radi na pružanju potpore roditeljima čija djeca pohađaju predškolske ustanove privatnih osnivača, rečeno je na Gradskom vijeću.  Posljednje povećanje subvencija provedeno je 1. siječnja 2024. godine, kada je iznos subvencija povećan za 40 eura na ukupno 232,45 eura po djetetu. 

Od 2018. godine subvencija je povećana s 1.000,00 kuna ili 132,72 eura na 2.504,84 kuna ili 332,45 eura.amš