U cilju omogućavanja i pohađanja dječjeg vrtića svoj djeci predškolske dobi na području Grada Dugog sela čiji roditelji ispunjavaju kriterije u tijeku je realizacija projekta Dječjeg vrtića u Ostrni.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u ovogodišnjem gradskom proračunu osigurano je 120.000 kuna za izradu projektne dokumentacije, a kako doznajemo iz Gradske uprave Grada Dugog Sela ona je u ubrzanom procesu izrade, kao i dobivanje građevinske dozvole. „Namjera nam je aplicirati projekt na prvi natječaj za sufinanciranje izgradnje dječjih vrtića prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) koji je planirana u rujnu. Do tada prikupljamo svu preostalu dokumentaciju potrebnu za natječaj, a ovih dana, točnije 4. kolovoza, na glavni projekt Dječjeg vrtića Ostrna dobivena je i građevinska dozvola“, poručuje dogradonačelnica Jasminka Kokot Bambić.