________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sergije Foretić je rođen 28. listopada 1909. na Korčuli. Učio je najprije glasovir od 1920. u Muzičkoj školi u Splitu, ali je zbog ozljede ruke potom učio pjevanje kod Cvijete Cindro, J. Hatzea i I. Tijardovića. Usavršavao se u C. Solarija. Operni je solist 1934.–41. u Splitskom kazalištu gdje, uz ostalo, pjeva Alfreda u Verdijevoj Traviati.

 

God. 1943. odlazi u partizane, potom biva zarobljen i odveden u Sarajevo. God. 1945.–50. solist je Opere sarajevskoga Narodnog pozorišta, 1950.–54. Opere HNK u Osijeku. Ponovno je u Sarajevu 1954.–55. zatim 1955.–61. u osječkoj Operi, gdje je korepetitor i voditelj opernog studija. Nastupao je kao koncertni pjevač izvodeći pretežito vokalnu liriku domaćih skladatelja. Usporedo je bio zborovođom KUD-a „Prosvjeta“ i HPD-a „Lipa“ u Osijeku, zbora gimnazije u Zadru, zbora Medicinske škole u Zagrebu. Bio je i član zbora RTV Zagreb (1963.-69.).

U Dugom Selu od 1966. vodi vokalno-solističku grupu pri KUD-u „Preporod“ s kojim je izvodio i operne scene. Bio je i orguljaš u Župnoj crkvi sv. Martina u Dugom Selu. Snažnim glasom dramskog tenora, sigurnih visina, ostvario je četrdesetak opernih i operetnih uloga. Zbog neizmjernog doprinosa glazbenom i kulturnom životu te bogatog pedagoškog rada s mladim glazbenicima 1996. dobio je Nagradu općine Dugog Sela za životno djelo. Umro je 29. ožujka 2000. u Zagrebu.