________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Ivo Mallin je rođen u Zagrebu 17. travnja 1853. godine. Studij prava završio je u Zagrebu, a doktorirao u Beču. God. 1886.-1905. kao privatni docent na Pravnom fakultetu u Zagrebu predaje Rimsko pravo.
God.1896.-1907. predstojnik je Narodno-gospodarskog odsjeka Hrvatske zemaljske vlade u Zagrebu. Zakonom o promicanju narodnog gospodarstva iz 1896. nastojao je unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u Hrvatskoj. U tu je svrhu otvorio više poljoprivrednih ustanova za razvoj naročito voćarstva i stočarstva. Radio je i na području agrarnoga zakonodavstva (1906.). Kao posebno pokusno dobro za znanstvenonastavne svrhe zamislio je Zemaljsko dobro u Božjakovini kupljeno od strane vlade 1896. godine. Sudjelovao je u pokretanju vincilirskog, voćarskog i mljekarskog tečaja u Božjakovini na kojima je održavao i predavanja. O radu dobra napisao je knjigu Izvješće o radu Zemaljske gospodarske uprave od god. 1896. do 1905. (Zagreb, 1905.). U stručnim časopisima također je pisao o radu dobra u Božjakovini. Njegovim je zalaganjem 1898. osnovana Kraljevska šumarska akademija pri Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu. Nositelj je brojnih odlikovanja, a carskim rješenjem 1906. dodijeljeno mu je i plemstvo. Umro je u Zagrebu 21. veljače 1907. godine.