________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vilko Mahorić rođen je u Dugom Selu 20. siječnja 1883. u obitelji gostioničara Josipa i Ane rođ. Engelsfeld.

Studirao je povijest i zemljopis u Pragu i Zagrebu. Za vrijeme studija u zagrebu sudjelovao je u demonstracijama protiv bana Khuena Hedervaryja zbog čega je odležao i kraću zatvorsku kaznu. Kao profesor radio je u Zagrebu, Koprivnici i Krapini. U Krapini je bio posebno zaslužan za razvoj planinarstva kroz terensku nastavu zemljopisa. Predavao je i gimnastiku. Od mladosti je uključen u sokolski pokret te je obnašao više raznih funkcija u hrvatskom i jugoslavenskom sokolstvu. Na 5. svjetskom gimnastičkom prvenstvu u Torinu 1911. vodio je prvu hrvatsku sportsku reprezentaciju uopće. Napisao je više članaka o gimnastici i sokolstvu, a 1912. tiskana mu je i brošura Vježbe s veslima. Umire u Zagrebu 20. listopada 1969. godine.