________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alojzije Bužan rođen je u Varaždinu 25. kolovoza 1775. godine.

Od 1798. veliki je bilježnik Varaždinske županije. Postaje prisjednik banskog stola, a od 1810. kraljevski je savjetnik. God. 1832. predsjednik je sudbenog stola i dvorski savjetnik. Između 1807. i 1836. pet puta je bio član zajedničkog sabora ugarsko-hrvatskog. Bio je i komisar u Požegi i predsjednik „regnikoralne deputacije za savez Donje Slavonije s Hrvatskom i glede hrvatskog poreza (Contributio Croatica)“. Istakao se kao branitelj hrvatskog narodnog prava na svim svojim dužnostima. Kao posjednik unaprijedio je imanje Kozinščak u važan gospodarski faktor dugoselskog kraja. Umro je 2. ožujka 1845. godine. Zajedno sa svojom suprugom Alojzijom, rođ. Eichenfeld (umrla 1841.) pokopan je u kripti župne crkve sv. Martina u Prozorju.

Na slici vidimo grb plemićke obitelji Bužan.