________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herman Bollé je rođen u Kölnu 18. listopada 1845. godine. Obitelj mu je francuskoga hugenotskog podrijetla. Nakon šest razreda realke i dvaju viših razreda graditeljske obrtne škole, usavršava se 1864.–67. u crtanju kod oca. Radi kod više arhitekata i putuje Europom proučavajući različite stilove.

U Italiji susreće J. J. Strossmayera i I. Kršnjavog te već u proljeće 1876. prvi put dolazi u Hrvatsku, u Đakovo. Postaje 1879. pravi član Austrijskog društva inženjera i arhitekata. Te se godine definitivno nastanjuje u Zagrebu i 1892. biva primljen u Društvo inžinira i arhitekata. Do 1914., kad je umirovljen na vlastiti zahtjev, s naslovom dvorskog savjetnika, obavlja mnoge javne službe. Teško je nabrojati koliko je građevina projektirao u Hrvatskoj, ali ih je najviše u Zagrebu. Današnji izgled centra Zagreba mnogo duguje upravo radu Hermana Bolléa. God. 1895. zbog dotrajalosti župne crkve u Prozorju od njega je naručen projekt nove crkve u Dugom Selu. Nova župna crkva sv. Martina izgrađena je 1900. Herman Bollé umire u Zagrebu 17. travnja 1926. godine.