________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Josip Hrka je rođen 16. ožujka 1921. u Oborovu, općina Rugvica. Osnovnu školu je pohađao u Oborovu, a mušku realnu gimnaziju završio je 1942. u Zagrebu.

Šumarstvo je diplomirao 1953. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. U Velikoj Gorici radi do 1956. kada prelazi u Istru. Do 1971. radi u Šumariji u Buzetu čiji je upravitelj od 1962. Do 1977. zaposlen je u Šumariji u Poreču kada u Puli postaje inspektor za šumarstvo i lovstvo za područje Istre. Umirovljen je 1981. Napisao je više znanstvenih radova za Šumarski list naročito se zanimajući za tartufe. God. 1988. tiskana je njegova monografija Tartufi: poznavanje, branje, uzgoj, pripremanje. Bavio se i fotografijom te imao više samostalnih izložbi. Umro je u Poreču 10. svibnja 2010. godine.