________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ruža Lederer rođ. Oppenheim rođena je u Dugom Selu 11. svibnja 1901. godine.

 

Kćerka je građevinskog inženjera Belle Oppenheima. Obitelj se seli u Petrinju gdje pohađa osnovnu školu. U međuratnom razdoblju bila je sa svojim mužem Ottom vlasnica poduzeća „Laboritas“. Ta se tvrtka utemeljena 1924. bavila zavarivanjem željeza i bakra te uvozom strojeva. Bila je i zastupnica poduzeća „Elektro Thermit G.m.b.H. Berlin-Tempelhof“. Po uspostavi NDH gubi namještenje i bježi u Italiju u Rim. God. 1944. s obitelji se ukrcala na brod „Henry Gibbons“ kojim su, po nalogu predsjednika Roosevelta, iz Europe u SAD bili prebačeni ranjeni američki vojnici. Nakon gotovo dvije godine u izbjegličkom kampu Oswego, New York, obitelj 1946. dobiva dozvolu za useljenje u SAD, a 1951. i državljanstvo. Njezin sin Ivo John Lederer (1929.- 1998.) bio je poznati povjesničar. Umire u New Yorku u lipnju 1984. godine.